Elektronički sustav za prijavu projektnih prijedloga (EPP) otvoren je za prijave projektnih prijedloga na natječaje "Istraživački projekti" i "Program poticanja istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području klimatskih promjena". Na mrežnim stranicama Zaklade nalaze se tekstovi natječaja, natječajna dokumentacija i upute za podnošenje projektnih prijedloga na navedene programe, a prijava se podnosi isključivo putem Elektroničkog sustava za prijavu projektnih prijedloga (EPP). Molimo Vas da se sa svim tehničkim upitima koji se odnose podnošenje prijave putem Elektroničkog sustava za prijavu projektnih prijedloga obratite isključivo e- mailom na adresu: epp@hrzz.hr
S obzirom na sredstva koja su za doktorande s natječajnog roka 10-2015 osigurana u Državnom proračunu za 2016. godinu u stavci Program doktoranada i poslijedoktoranada Hrvatske zaklade za znanostu iznosu od 4.204.200,00 kuna, zapošljavanje doktoranada moguće je tek od 1. rujna 2016. godine.
Detaljnije informacije o postupku zapošljavanja doktoranada možete pronaći OVDJE 

Prijavitelji projektnih prijedloga na natječaj „Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja“ mogu u prijavi projektnog prijedloga predvidjeti sudjelovanje jednog ili više terminologa na projektu (nije ih potrebno navoditi imenom i prezimenom) te od Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje zatražiti potpisanu i ovjerenu potvrdu čelnika Instituta, kojom se Institut obvezuje dodijeliti im terminologe ukoliko projektna prijava bude odobrena za financiranje. Tom se potvrdom jamči da će projektu biti dodijeljen jedan ili više vrsnih terminologa, kao što je propisano Natječajem i što je važan dio vrednovanja projektnog prijedloga.