Prijava na natječaj Partnerstvo u istraživanjima odvijat će se putem e-pošte programa Partnerstvo u istraživanjima partner@hrzz.hr.  Rok za podnošenje prijava i svi uvjeti natječaja su nepromijenjeni. 

Model financiranja doktoranada predviđen natječajem „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ morao je biti promijenjen uslijed čega je došlo do zastoja u potpisivanju ugovora između Hrvatske zaklade za znanost (u daljnjem tekstu: Zaklada) i ustanova kojima je temeljem natječaja odobreno zapošljavanje doktoranada.
U ponedjeljak, 15. rujna 2014. godine u 13 sati zatvoren je natječaj za programe „Istraživački projekti“ i „Uspostavni istraživački projekti“ objavljen 24. lipnja 2014. godine. Od ukupno 414 prijavljenih projektnih prijedloga administrativnu provjeru zadovoljilo je 412 projektnih prijedloga.
 Projektni prijedlozi koji su zadovoljili administrativnu provjeru upućuju se u prvi krug vrednovanja.