Nakon provedenog natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti“ ustanova na kojoj su zaposleni odobreni mentori raspisuje javni natječaj za zapošljavanje doktoranada koji se potom upisuju u Registar zaposlenih. 


Na temelju provedenog vrednovanja i preporuke Stalnog odbora za prirodne znanosti, Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost donio je odluku o financiranju doktoranada  za mentore prijavljene na natječaj „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ objavljen u svibnju 2014. godine.
 
Rad Odbora  je isključivo usmjeren na analizu procedura vrednovanja. Povratne informacije i zaključci Odbora bit će temelj za budući razvitak procedura Zaklade.