Hrvatska zaklada za znanost objavljuje natječaje „Istraživački projekti“ i „Uspostavni istraživački projekti“

Hrvatska zaklada za znanost objavljuje natječaje „Istraživački projekti“ i „Uspostavni istraživački projekti“ kojima se financiraju znanstveni projekti.

Natječaji će biti otvoreni za prijave do 15. rujna 2014. godine u 13:00 sati (CET).

USPOSTAVNI ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

Cilj programa je podupiranje razvoja samostalnih istraživačkih karijera znanstvenika i novih istraživačkih skupina koje se bave međunarodno prepoznatljivom i nacionalno relevantnom tematikom. Pritom ustanova mora jasnom i konkretnom potporom podržati rad istraživačke skupine u nastajanju, te dokazati podršku skupini mladog istraživača i nakon završetka projekta koji financira Hrvatska zaklada za znanost.

Ukratko o natječaju UIP-09-2014
Natječaj je namijenjen istraživačima koji su doktorat znanosti stekli najmanje 2, a najviše 7 godina od roka za prijavu na natječaj, koji želi osnovati ili razviti novu istraživačku skupinu i postati neovisni istraživači.

Datum raspisivanja natječaja: 24. lipanj 2014.
Rok za prijavu: 15. rujan 2014. do 13:00 (CET)
Istraživačko područje: sva područja znanosti
Voditelj projekta: istraživački aktivan znanstvenik zaposlen na javnom hrvatskom sveučilištu ili javnom znanstvenom institutu .
Ukupan proračun programa za 2015. godinu: 10.000.000,00 kn
Najveći ukupni iznos financiranja po projektu: do 1.000.000,00 kn za sva znanstvena područja osim za područja društvenih i humanističkih znanosti gdje najveći iznos financiranja po projektu može biti do 600.000,00 kn.
Trajanje financiranja projekta: 3 godine
Okvirni početak projekta: proljeće 2015. godineRegistracija u elektronički sustav za prijavu projekata (EPP) je u ovom trenuku omogućena, no nije potrebna ukoliko ste se već ranije registrirali u sustav (tijekom 2013./2014.), a u tom  Vas slučaju molimo da koristite ranije dobiveni identifikacijski broj.
VAŽNO: Svi su podnositelji projektnih prijedloga obvezni proučiti dokument Etička pitanja i postupiti u skladu s uputama u dokumentu.

TEKST NATJEČAJA (.pdf)

 

ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

Cilj programa je razvoj hrvatskog znanstveno - istraživačkog prostora i stvaranje novih znanja s konačnim ciljem jačanja hrvatskog gospodarstva i dobrobiti društva. Programom se financiraju temeljna istraživanja koja unapređuju znanje o određenom području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja te primijenjena istraživanja koja se provode s jasnim tehnološkim, gospodarskim, ili društvenim ciljevima.

Ukratko o natječaju IP-09-2014:
Natječaj je namijenjen istaknutim znanstvenicima s međunarodno priznatim dostignućima i aktivnim istraživačkim skupinama.

Datum raspisivanja natječaja: 24. lipnja 2014.
Rok za prijavu: 15. rujna 2014. do 13:00 (CET)
Istraživačko područje: sva znanstvena područja.
Voditelj projekta: istaknuti znanstvenik s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji u području u kojem prijavljuje projekt
Ukupan proračun za 2015. godinu: 35.000.000,00 kn
Najveći iznos financiranja projekta: do 1.000.000,00 kn za četverogodišnje  projekte iz svih znanstvenih područja, osim za projekte iz društvenih i humanističkih znanosti gdje ono iznosi do 600.000,00 kn po četverogodišnjem projektu
Trajanje financiranja projekta: od 2 do 4 godine
Okvirni početak projekta:  proljeće 2015. godine
 
Okvirni početak projekta: proljeće 2015. godine

Registracija u elektronički sustav za prijavu projekata (EPP) je u ovom trenuku omogućena, no nije potrebna ukoliko ste se već ranije registrirali u sustav (tijekom 2013./2014.), a u tom  Vas slučaju molimo da koristite ranije dobiveni identifikacijski broj.

VAŽNO: Svi su podnositelji projektnih prijedloga obvezni proučiti dokument Etička pitanja i postupiti u skladu s uputama u dokumentu.

TEKST NATJEČAJA (.pdf)


Svi upiti vezani uz natječaje „Uspostavni istraživački projekti“  i „Istraživački projekti“ zaprimaju se isključivo putem elektroničke pošte: uspostavni@hrzz.hr odnosno istrazivacki@hrzz.hr.