Obavijest korisnicima Internet Explorer-a koji imaju problema s pristupom aplikaciji

Klikom na svaki screenshot će Vam se otvoriti veči prikaz.

Kliknite gore desno na ikonu za "tools"

 Onda odaberite "Internet options"

Odaberite "Advanced" u novom prozoru koji Vam se otvori

Scroll-ajte do kraja i stavite kvačicu na "Use TLS 1.0" i kliknite na "OK"
te ponovno učitajte stranice https://epp.hrzz.hr