Hrvatska zaklada za znanost raspisuje natječaj "Partnerstvo u istraživanjima"

Program podržava partnerstvo u istraživanjima između javnih sveučilišta ili javnih znanstvenih instituta u RH i izvanproračunskih (izvan Državnog proračuna RH) izvora financiranja iz zemlje i inozemstva (privatne tvrtke, jedinice lokalne uprave i samouprave, inozemne zaklade i agencije koje financiraju istraživanja, inozemne znanstvene organizacije), u daljnjem tekstu: partnerskih ustanova.

Ukratko o natječaju:
·            Projekt prijavljuju javna sveučilišta i znanstveni instituti registrirani u RH.
·            Voditelj projekta mora biti istaknuti istraživač s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji u području u kojem prijavljuje projekt. 
 
Datum raspisivanja natječaja: 1. prosinca 2014.
Rok za prijavu:  27. veljače 2015. do 13:00 (CET)
Istraživačko područje: sva područja prirodnih znanosti, biomedicine i zdravstva, tehničkih znanosti, biotehničkih znanosti, društvenih znanosti, humanističkih znanosti i interdisciplinarne znanosti.
Voditelj projekta: istaknuti istraživač s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji u području u kojem prijavljuje projekt.
Ukupan proračun: 15.000.000,00 kn
Najveći ukupni iznos financiranja po projektu: financiranje koje dodjeljuje HRZZ iznosi 300.000,00 do 500.000,00 kn godišnje, a najveći ukupni iznos financiranja je 1.500.000,00 kn.
Trajanje financiranja projekta: od 2 do 3 godine.
Okvirni kraj vrednovanja: lipanj-srpanj 2015. godine.
 
Prijava na natječaj Partnerstvo u istraživanjima odvijat će se putem e-pošte programa Partnerstvo u istraživanjima partner@hrzz.hr, a ne putem elektroničkog sustava za prijavu projekata (EPP sustava) kako je ranije bilo najavljeno. Obrasce i dodatnu dokumentaciju potrebno je ispuniti prema uputama navedenim u natječaju i Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na natječaj Partnerstvo u istraživanjima i poslati e-poštom.
Promjenom načina prijave Administrativni obrazac ne ispunjava se u elektroničkom sustavu za prijavu projekata (EPP sustavu), već je dostupan na mrežnoj stranici natječaja. Administrativni obrazac ispunjava se kao Word dokument, te se HRZZ-u dostavlja putem elektroničke pošte skenirani dokument u PDF formatu nakon prikupljanja traženih potpisa i pečata.
Da bi se smatrao potpunim, ispunjeni Administrativni obrazac treba sadržavati sve tražene potpise i pečate.
Rok za podnošenje prijava i svi ostali uvjeti natječaja su nepromijenjeni.
Sva pitanja vezana uz ovaj natječaj možete i dalje slati na partner@hrzz.hr, a dopune Uputama možete preuzeti ovdje

TEKST NATJEČAJA (.pdf)
CALL FOR PROPOSALS (.pdf)

UPUTE ZA PODNOSITELJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA NA NATJEČAJ "PARTNERSTVO U ISTRAŽIVANJIMA" (.pdf)
DOPUNE UPUTAMA ZA PODNOSITELJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA NA NATJEČAJ "PARTNERSTVO U ISTRAŽIVANJIMA" (.pdf)

Prijavna dokumentacija (popis cjelokupne dokumentacije nalazi se u tekstu natječaja):

* ADMINISTRATIVNI OBRAZAC
* ADMINISTRATIVE FORM

* PRIJAVNI OBRAZAC
* APPLICATION FORM

* OBRAZAC FINANCIJSKI PLAN
* FINANCIAL PLAN FORM

* OBRAZAC RADNI PLAN
* WORK PLAN FORM

* OBRAZAC POTPORA USTANOVE
* INSTITUTIONAL SUPPORT FORM

* OBRAZAC POTPORA PARTNERSKE USTANOVE
* PARTNER INSTITUTION SUPPORT FORM

Kriteriji za vrednovanje:
* Protokol za administrativni pregled prijava .pdf
 Kriteriji za vrednovanje A
*  Kriteriji za vrednovanje B
*  Kriteriji za vrednovanje C