Zatvoreni natječaji

12. siječnja 2018.
 
Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti

Svrha Projekta je razviti cjelovit i stabilan program financiranja razvoja karijera doktoranada i omogućiti mentorima da u svoja znanstvena istraživanja uključe doktorande koji žele sudjelovati u istraživačkom radu te usmjeriti svoju karijeru prema vrhunskoj znanosti. Konačni cilj Projekta je izobrazba novih doktora znanosti koji će karijeru nastaviti u kompetitivnim istraživanjima i/ili gospodarstvu.
 
Natječajem je predviđeno financiranje ukupnog troška plaće doktoranda, s primarnim ciljem izrade doktorskog rada i usvajanja znanja o temeljnim postavkama znanstvenog rada i istraživanja.
 
Na natječaj se mogu prijaviti znanstvenici koji su voditelji ili suradnici na znanstvenim projektima Zaklade, UKF-a, različitim EU (FP7, Obzor 2020.) i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima te znanstvenim centrima izvrsnosti, uz koji će biti vezan istraživački razvoj doktoranda. Projekt mora trajati najmanje 18 mjeseci od roka prijave.

Ovaj je natječaj sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, specifičan cilj Operativnog programa 10.II.3. Poboljšanje uvjeta za hrvatske istraživače.
 
Datum raspisivanja natječaja: 1. prosinca 2017. godine
Rok za prijavu mentora: 12. siječnja 2018. godine zaključno do 13 sati
Mentor: znanstvenik s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji
Mogu se prijaviti znanstvenici iz svih područja znanosti.
Okvirni broj doktoranada: 154
Pojedinačan iznos financiranja: ukupan trošak plaće doktoranda
Trajanje financiranja: najviše 4 godine
Okvirni početak: rujan 2018. godine
 
TEKST NATJEČAJA
CALL FOR PROPOSALS
 
Prijava na natječaj moguća je isključivo putem EPP sustava (https://epp.hrzz.hr/).
 
Prijavna dokumentacija
Obrazac A – Prijava mentora
Obrazac B – Detaljan plan razvoja karijere doktoranda
Obrazac C - Potpora Organizacije
Potvrda Porezne uprave o stanju poreznog duga
Izjava organizacije
PROTOKOL ZA ADMINISTRATIVNI PREGLED PRIJAVA
KRITERIJI ZA VREDNOVANJE MENTORA
UPUTE ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ "Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti"
NACRT UGOVORA
 
Upiti vezani uz natječaj zaprimaju se isključivo putem elektroničke pošte na adresu doktorandi@hrzz.hr

Zaprimljeni upiti kao i odgovori bit će objavljeni na mrežnim stranicama Zaklade.


10. siječnja 2018.

ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI
 
Programom „Istraživački projekti“ financiraju se temeljna istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o određenome području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja, kao i primijenjena istraživanja koja se provode s jasnim tehnološkim, gospodarskim ili društvenim ciljevima.
Ukratko o natječaju IP-01-2018:

Datum raspisivanja natječaja: 2. studenog 2017.
Rok za prijavu: 10. siječnja 2018. do 13:00 (CET)
Istraživačko područje: sva znanstvena područja
Voditelj projekta: istaknuti znanstvenik s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji u području u kojem prijavljuje projekt
Projekt: temeljna ili primijenjena istraživanja koja provodi prepoznatljiva istraživačka grupa
Proračun za 2018. godinu: 60.000.000,00 kuna
Trajanje financiranja projekta: 4 godine
Okvirni početak projekta: rujan 2018. godine. Projekti trebaju započeti najkasnije 3 mjeseca nakon primitka obavijesti o otvaranju pregovora o radnom i financijskom planu.

Jedan istraživač može istovremeno biti u statusu voditelja i/ili suradnika na najviše 2 istraživačka i/ili uspostavna istraživačka projekta i to kao voditelj jednog i suradnik na drugom projektu ili kao suradnik na dva projekta. Za ovaj natječaj navedeno pravilo ne odnosi se na one istraživače koji imaju status voditelja projekta i/ili suradnika na projektima koji završavaju do 02. studenoga 2018. godine. Ovaj uvjet ne isključuje posebne uvjete propisane pojedinim natječajima.

Prijava na natječaj se vrši isključivo putem EPP sustava.


Obrasci za vrednovanje:
 

1 prosinca 2017.
 
Potpora istraživačima za prijavu na programe Europskog istraživačkog vijeća

Programom se potiče suradnja hrvatskih istraživača (gostujući istraživač) s voditeljima ERC projekata radi stjecanja iskustva i pripreme vlastite prijave projektnog prijedloga za natječaj ERC programa.
Financira se posjeta voditelju ERC projekta u trajanju od 3 do 4 mjeseca. ERC projekt mora biti u tijeku u trenutku prijave i za vrijeme trajanja financiranja.
 
Ukratko o natječaju:
- Projekt prijavljuju javna sveučilišta, javni znanstveni instituti u Republici Hrvatskoj te druge pravne osobe koje obavljaju znanstvenu djelatnost i upisane su u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi u Ministarstvu znanosti i obrazovanja
 
Gostujući istraživač treba zadovoljiti sljedeće uvjete:
- Aktivan istraživač s priznatim rezultatima na međunarodnoj razini; mora zadovoljavati uvjete za prijavu na natječaj ERC programa te mora biti u stalnom radnom odnosu u instituciji iz koje prijavljuje projekt.
 
Datum raspisivanja natječaja: 31. listopada 2017.
Rok za prijavu: 30. studeni 2017. do 13:00
Istraživačko područje: sva područja prirodnih znanosti, biomedicine i zdravstva, tehničkih znanosti, biotehničkih znanosti, društvenih znanosti, humanističkih znanosti i interdisciplinarne znanosti.
Ukupan proračun programa: 1.000.000,00 kuna.
Najveći ukupni iznos financiranja po projektu: financiranje koje dodjeljuje HRZZ iznosi mjesečno 2.000,00 Eura neto (u kunskoj protuvrijednosti) za smještaj i hranu. Osim toga HRZZ pokrit će također i trošak prijevoza do mjesta institucije domaćina.
Trajanje financiranja posjeta: od 3 do 4 mjeseca.
Okvirni kraj vrednovanja: siječanj 2018. godine.

Prijavni obrazac
Application form

Obrazac za vrednovanje istraživača i projekta
Evaluation form

Izjava prijavitelja i gostujućeg istraživača 

Statement by the Head of Institution and the Visiting Researcher

Letter of support of the ERC Principal Investigator 


Natječaj
Call for proposals

Popis voditelja ERC projekata koji su iskazali interes da ugoste gostujuće istraživače (.pdf)

Popis voditelja ERC projekata koji su iskazali interes da ugoste gostujuće istraživače (.xlsx)

5. rujna 2017.

IZGRADNJA HRVATSKOGA STRUKOVNOG NAZIVLJA

Natječajem je predviđeno financiranje projekata u trajanju od 12-18 mjeseci, a broj financiranih projekata ovisit će o broju prijava te o raspoloživim sredstvima. Ukupan fond za financiranje programa „Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja“ za 2016. godinu iznosi 500.000,00 kuna, a najviše financiranje projektu iznosi 100.000,00 kuna.
 
Datum raspisivanja natječaja: 12. lipnja 2017. godine
Rok za prijavu: 5. rujna 2017. do 13:00 (CET)
Područje: sva područja prirodnih znanosti, biomedicine i zdravstva, tehničkih znanosti, biotehničkih znanosti, društvenih znanosti, humanističkih znanosti i interdisciplinarne znanosti.
Proračun programa za 2017. godinu iznosi:  500.000,00 kn
Trajanje financiranja projekta: 12-18 mjeseci
Okvirni početak projekta: listopad/studeni 2017. godine

TEKST NATJEČAJA „Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja“ (.pdf)
Upute za podnositelje projektnih prijedloga na natječaj "Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja" (.pdf)

Prijavna dokumentacija (popis cjelokupne dokumentacije nalazi se u tekstu natječaja):
* ADMINISTRATIVNI OBRAZAC
* PRIJAVNI OBRAZAC
* RADNI PLAN
* FINANCIJSKI PLAN
(ukoliko projekt traje 18 mjeseci, u stupce financijskog plana  upišite 1-9 i 9-18 s obzirom na to da su svi voditelji projekta koje financira Zaklada dužni  podnositi izvješća o napretku i financijskom poslovanju nakon prve polovice trajanja projekta te po završetku projekta)

* OBRAZAC ZA ŽIVOTOPISE VODITELJA I SURADNIKA  
* OBRAZAC POTPORA USTANOVE


*Prijavitelji projektnih prijedloga na natječaj „Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja“ mogu u prijavi projektnog prijedloga predvidjeti sudjelovanje jednog ili više terminologa na projektu (nije ih potrebno navoditi imenom i prezimenom) te od Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje zatražiti potpisanu i ovjerenu potvrdu čelnika Instituta, kojom se Institut obvezuje dodijeliti im terminologe ukoliko projektna prijava bude odobrena za financiranje. Tom se potvrdom jamči da će projektu biti dodijeljen jedan ili više vrsnih terminologa, kao što je propisano Natječajem i što je važan dio vrednovanja projektnog prijedloga.
 
Kriteriji za vrednovanje:
* Kriteriji za vrednovanje (.pdf)


Važno: Svi se upiti podnose isključivo putem adrese elektroničke pošte struna@hrzz.hr
29. svibnja 2017.

USPOSTAVNI ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI 

Cilj je programa Uspostavni istraživački projekti (oznaka natječaja: UIP-05-2017) potpora osnivanju novih istraživačkih grupa mladih znanstvenika kako bi se ubrzala uspostava samostalnih istraživačkih karijera nakon stjecanja doktorata znanosti. Uspješno vrednovanim znanstvenicima omogućit će se uspostavljanje vlastitih istraživačkih grupa koje će se baviti inovativnim istraživačkim temama. 
Program omogućava da mladi znanstvenici tijekom petogodišnjeg financiranja uspostave istraživačku grupu i svoj laboratorij (ako je laboratorij nužan za istraživanje). Pritom projektni prijedlog mora prvenstveno uključiti razvoj novih istraživačkih tema i/ili metodologije. 

Natječaj je namijenjen istraživačima koji su doktorat znanosti stekli najmanje 2, a najviše 7 godina od roka za prijavu na Natječaj, koji žele osnovati ili razviti novu istraživačku skupinu i postati neovisni istraživači.

Cilj: podupiranje razvoja samostalnih istraživačkih karijera mladih znanstvenika u ključnoj fazi kad mogu osnovati novu istraživačku grupu koja će se baviti međunarodno kometitivnim i/ili nacionalno relevantnim znanstvenim temama.
Datum raspisivanja natječaja: 3. travnja 2017.
Rok za prijavu: 29. svibnja 2017. do 13:00 sati (CET)
Istraživačko područje: sva znanstvena područja
Predlagatelj projekta: znanstvenik koji je doktorat stekao najmanje 2, a najviše 7 godina od datuma roka za prijavu na natječaj Uspostavni istraživački projekti
Godišnji proračun programa: 25 000 000 HRK
Najveći iznos financiranja HRZZ po projektu: do 2 000 000 HRK, a za društvene i humanističke znanosti do 1 500 000 HRK po projektu.
Trajanje financiranja projekta: 5 godina
Okvirni početak projekta: prosinac 2017. / siječanj 2018. godine
 

TEKST NATJEČAJA (.pdf)
CALL FOR PROPOSALS (.pdf)

U
PUTE ZA PODNOSITELJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA NA NATJEČAJ USPOSTAVNI ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI
2. svibnja 2017.

POTPORA ISTRAŽIVAČIMA ZA PRIJAVU NA PROGRAME EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG VIJEĆA
 
Programom se potiče suradnja hrvatskih istraživača (gostujući istraživač) s voditeljima ERC projekata radi stjecanja iskustva i pripreme vlastite prijave projektnog prijedloga za natječaj ERC programa.
Financira se posjeta voditelju ERC projekta u trajanju od 3 do 4 mjeseca. ERC projekt mora biti u tijeku u trenutku prijave i za vrijeme trajanja financiranja.

Ukratko o natječaju:
- Projekt prijavljuju javna sveučilišta, javni znanstveni instituti u Republici Hrvatskoj te druge pravne osobe koje obavljaju znanstvenu djelatnost i upisane su u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi u Ministarstvu znanosti i obrazovanja

Gostujući istraživač treba zadovoljiti sljedeće uvjete:
- Aktivan istraživač s priznatim rezultatima na međunarodnoj razini; mora zadovoljavati uvjete za prijavu na natječaj ERC programa te mora biti u stalnom radnom odnosu u instituciji iz koje prijavljuje projekt.
 
Datum raspisivanja natječaja: 29. ožujka 2017.
Rok za prijavu: 2. svibnja 2017. do 13:00
Istraživačko područje: sva područja prirodnih znanosti, biomedicine i zdravstva, tehničkih znanosti, biotehničkih znanosti, društvenih znanosti, humanističkih znanosti i interdisciplinarne znanosti.
Ukupan proračun programa: 1.000.000,00 kuna.
Najveći ukupni iznos financiranja po projektu: financiranje koje dodjeljuje HRZZ iznosi mjesečno 2.000,00 eura neto (u kunskoj protuvrijednosti) za smještaj i hranu. Osim toga HRZZ pokrit će također i trošak prijevoza do mjesta institucije domaćina.
Trajanje financiranja posjeta: od 3 do 4 mjeseca.
Okvirni kraj vrednovanja: lipanj 2017. godine.

TEKST NATJEČAJA
CALL FOR PROPOSALS


28. veljače 2017.

PARTNERSTVO U ISTRAŽIVANJIMA 

Ovaj program podržava partnerstvo u istraživanjima između javnih sveučilišta ili javnih znanstvenih instituta registriranih u Republici Hrvatskoj i izvanproračunskih (izvan Državnog proračuna RH) izvora financiranja iz zemlje i inozemstva - privatne tvrtke, jedinice lokalne uprave i samouprave, inozemne zaklade i agencije koje financiraju istraživanja, inozemne znanstvene organizacije(u daljnjem tekstu: partnerskih ustanova).

 
Ukratko o natječaju:
* Projekt prijavljuju javna sveučilišta i znanstveni instituti registrirani u RH.
* Voditelj projekta mora biti istaknuti istraživač s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji u području u kojem prijavljuje projekt.
Voditelj projekta mora biti u stalnom radnom odnosu u ustanovi iz koje prijavljuje projekt ili zaposlen za vrijeme trajanja projekta na ustanovi u kojoj se projekt provodi.
(Redoviti članovi i zaposlenici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti mogu biti voditelji projekta i ako nisu u stalnom radnom odnosu na znanstvenoj ustanovi koja je nositelj projekta.)

Datum raspisivanja natječaja: 1. prosinca 2016.
Rok za prijavu: 28. veljače 2017. do 13:00
Istraživačko područje: sva područja prirodnih znanosti, biomedicine i zdravstva, tehničkih znanosti, biotehničkih znanosti, društvenih znanosti, humanističkih znanosti i interdisciplinarne znanosti.
Voditelj projekta: istaknuti istraživač s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji u području u kojem prijavljuje projekt.
Ukupan proračun: 15.000.000,00 kuna
Najveći ukupni iznos financiranja po projektu: financiranje koje dodjeljuje HRZZ iznosi 200.000,00 do 500.000,00 kuna godišnje, a najveći ukupni iznos financiranja je 1.500.000,00 kuna.
Trajanje financiranja projekta: od 2 do 3 godine.
Okvirni kraj vrednovanja: rujan 2017. godine.

Prijava na natječaj Partnerstvo u istraživanjima odvijat će se putem e-pošte programa Partnerstvo u istraživanjima partner@hrzz.hr. Obrasce i dodatnu dokumentaciju potrebno je ispuniti prema uputama navedenim u natječaju i Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na natječaj Partnerstvo u istraživanjima i poslati e-poštom.
 
Sva pitanja vezana uz ovaj natječaj možete slati na partner@hrzz.hr.

TEKST NATJEČAJA (.pdf)

CALL FOR PROPOSALS (.pdf)

UPUTE ZA PODNOSITELJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA NA NATJEČAJ "PARTNERSTVO U ISTRAŽIVANJIMA" (.pdf)
 


4. srpnja 2016.

Program poticanja istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području klimatskih promjena

Obavijest:
Sukladno najavama  iz HEP-ODS-a, obavještavamo Vas da dana 30. lipnja 2016. godine u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta neće biti električne energije od 8.00 do 13.00 sati zbog redovitoga održavanja transformatorskih stanica i električne mreže. Za to vrijeme računalni resursi Ministarstva neće biti dostupni, a osposobit će se u najkraćem mogućem roku nakon ponovnog uspostavljanja opskrbom električnom energijom. Zbog navedenog, dana 30. lipnja 2016. godine Elektronički sustav za prijavu projektnih prijedloga (EPP) neće biti dostupan za rad te se rok za prijavu na natječaj „Program poticanja istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području klimatskih promjena“ produljuje do ponedjeljka, 4. srpnja 2016. do 13:00 CET.
 

Vlada Republike Hrvatske na svojoj 264. sjednici održanoj 5. studenog 2015. godine donijela je odluku o donošenju Programa poticanja istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području klimatskih promjena za razdoblje od 2015. do 2016. godine. Sredstva za provedbu ovog Programa, temeljem Plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2016. godine osigurava Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a implementira ga Hrvatska zaklada za znanost. Cilj  je ovoga Programa potpora istraživačkim i razvojnim aktivnostima u području ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama. Privlačenjem hrvatske istraživačke zajednice da aktivnije sudjeluje u rješavanju nacionalno važnih problema vezanih uz klimatske promjene i povezane mjere uz poseban naglasak na energetsku održivost te međusobnu suradnju različitih sektora stavlja se dodatni naglasak na razvoj održivog društva.
 
Ukratko o natječaju
Datum raspisivanja natječaja: 1. travnja 2016.
Rok za prijavu: 30. lipnja 2016. do 13:00
Voditelj projekta: 
• Aktivan istraživač s doktoratom znanosti, iskustvom u vođenju istraživačkih skupina i projekata.
• Znanstvenik koji je temeljem dosadašnjih postignuća dao snažan doprinos znanosti i razvoju istraživanja.
• Znanstvenik u stalnom radnom odnosu na javnom sveučilištu, javnom znanstvenom institutu u Republici Hrvatskoj te na drugim pravnim osobama koje obavljaju znanstvenu djelatnost i upisane su u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta ili redoviti član HAZU. Redoviti članovi HAZU mogu biti voditelji projekta i kada nisu u stalnom radnom odnosu.
• Upisan u upisnik znanstvenika pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta
Ukupan proračun natječaja : do 17.000.000,00 kuna.
Iznos financiranja po pojedinom projektu: od 500.000,00 kn do 2.000.000,00 kn.
Trajanje pojedinog projekta: od 1 do 2 godine.
Okvirni početak projekta: studeni - prosinac 2016. godine.
 
TEKST NATJEČAJA   

UPUTE ZA PODNOSITELJE PROJEKTNIH PRIJAVA NA NATJEČAJ
Važno: Svi se upiti podnose isključivo putem adrese elektroničke pošte okolis@hrzz.hr

 

2. lipnja 2016.

Istraživački projekti

Istraživačkim se projektima financiraju temeljna istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o određenome području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja, kao i primijenjena istraživanja koja se provode s jasnim tehnološkim, gospodarskim ili društvenim ciljevima.

Ukratko o natječaju IP-06-2016:

Datum raspisivanja natječaja: 3. svibnja 2016. godine
Rok za prijavu: 2. lipnja 2016. do 13:00 (CET)
Istraživačko područje: sva znanstvena područja
Voditelj projekta: istaknuti znanstvenik s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji u području u kojem prijavljuje projekt
Ukupan proračun: 40.000.000,00 kuna
Najveći iznos financiranja projekta: do 1.000.000,00 kuna za četverogodišnje projekte iz svih znanstvenih područja, osim za projekte iz društvenih i humanističkih znanosti gdje ono iznosi do 600.000,00 kuna po četverogodišnjem projektu
Trajanje financiranja projekta: od 2 do 4 godine
Okvirni početak projekta:  prosinac 2016./ siječanj 2017. godine
 
Registracija u elektronički sustav za prijavu projekata (EPP) je u ovom trenuku omogućena, no nije potrebna ukoliko ste se već ranije registrirali u sustav, a u tom  Vas slučaju molimo da koristite ranije dobiveni identifikacijski broj (potrebno je samo ažurirati profil u sustavu). 

TEKST NATJEČAJA (.pdf)

UPUTE ZA PODNOSITELJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA NA NATJEČAJ ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI (.pdf)


15. svibnja 2016.

IZGRADNJA HRVATSKOGA STRUKOVNOG NAZIVLJA


Zatvoren je natječaj „Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja“ koji ima za cilj izradu baze podataka hrvatskoga strukovnog nazivlja (usustavljenih terminoloških zbirki) pojedinih struka uz prijevodne istovrijednice na drugim jezicima (u prvom redu na engleskom, a po mogućnosti i na drugim europskim jezicima).  Prijave na natječaj više se ne zaprimaju. 

Natječajem je predviđeno financiranje projekata u trajanju od 12-18 mjeseci, a broj financiranih projekata ovisit će o broju prijava te o raspoloživim sredstvima. Ukupan fond za financiranje programa „Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja“ za 2016. godinu iznosi 500.000,00 kuna, a najviše financiranje projektu iznosi 100.000,00 kuna.
 
Datum raspisivanja natječaja: 1. travnja 2016. godine       
Rok za prijavu:  15. svibnja 2016. godine zaključno do 13 sati        
Istraživačko područje: sva područja prirodnih znanosti, biomedicine i zdravstva, tehničkih znanosti, biotehničkih znanosti, društvenih znanosti, humanističkih znanosti i interdisciplinarne znanosti.
Proračun programa za 2016. godinu: 500.000,00 kuna     
Trajanje financiranja projekta: 12 do 18 mjeseci     
Okvirni početak projekta: srpanj/rujan 2016. godine 

TEKST NATJEČAJA „Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja“ (.pdf)

UPUTE ZA PODNOSITELJE PROJEKTNIH PRIJEDLOG NA NATJEČAJ "Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja" (.pdf)

 


29.2.2016.

PARTNERSTVO U ISTRAŽIVANJIMA

Program podržava partnerstvo u istraživanjima između javnih sveučilišta ili javnih znanstvenih instituta registriranih u Republici Hrvatskoj i izvanproračunskih (izvan Državnog proračuna RH) izvora financiranja iz zemlje i inozemstva - privatne tvrtke, jedinice lokalne uprave i samouprave, inozemne zaklade i agencije koje financiraju istraživanja, inozemne znanstvene organizacije(u daljnjem tekstu: partnerskih ustanova).
 
Ukratko o natječaju:
·         Projekt prijavljuju javna sveučilišta i znanstveni instituti registrirani u RH.
·         Voditelj projekta mora biti istaknuti istraživač s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji u području u kojem prijavljuje projekt.
 
Datum raspisivanja natječaja: 1. prosinca 2015.
Rok za prijavu: 29. veljače 2016. do 13:00 (CET)
Istraživačko područje: sva znanstvena područja (prirodne znanosti, biomedicina i zdravstvo, tehničke znanosti, biotehničke znanosti, društvene znanosti, humanističke znanosti i interdisciplinarne znanosti).
Voditelj projekta: istaknuti istraživač s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji u području u kojem prijavljuje projekt.
Proračun programa Partnerstvo u istraživanjima za 2016. godinu iznosi: 5.000.000,00 kn. Najveći ukupni iznos financiranja po projektu: financiranje koje dodjeljuje HRZZ iznosi 300.000,00 do 500.000,00 kn godišnje, a najveći ukupni iznos financiranja je 1.500.000,00 kn.
Financijsko sudjelovanje partnerske ustanove u iznosu od najmanje 50% sredstava ukupne vrijednosti projekta: HRZZ će podržati samo one projekte koji opravdavaju visinu udjela financijskog sudjelovanja partnerske ustanove i koji uplate ugovorena financijska sredstava na račun matične ustanove koja provodi projekt (s jasno naznačenom svrhom za potrebe projekta). U slučaju da je u projekt uključeno više partnera, oni zajedno moraju osigurati 50% ukupne vrijednosti projekta.
Trajanje financiranja projekta: od 2 do 3 godine.
Okvirni kraj vrednovanja: lipanj-srpanj 2016. godine.

Prijava na natječaj Partnerstvo u istraživanjima odvijat će se putem e-pošte programa Partnerstvo u istraživanjima partner@hrzz.hr. Obrasce i dodatnu dokumentaciju potrebno je ispuniti prema uputama navedenim u natječaju i Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na natječaj Partnerstvo u istraživanjima i poslati e-poštom.
 
Sva pitanja vezana uz ovaj natječaj možete slati na partner@hrzz.hr.
 
TEKST NATJEČAJA (.pdf)
CALL FOR PROPOSALS (.pdf)

UPUTE ZA PODNOSITELJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA NA NATJEČAJ "PARTNERSTVO U ISTRAŽIVANJIMA" (.pdf)
 
Prijavna dokumentacija (popis cjelokupne dokumentacije nalazi se u tekstu natječaja):
* ADMINISTRATIVNI OBRAZAC
* ADMINISTRATIVE FORM

* PRIJAVNI OBRAZAC
* APPLICATION FORM

* OBRAZAC FINANCIJSKI PLAN
* FINANCIAL PLAN

* OBRAZAC RADNI PLAN
* WORK PLAN FORM

* OBRAZAC POTPORA USTANOVE
* INSTITUTIONAL SUPPORT FORM

* OBRAZAC POTPORA PARTNERSKE USTANOVE
 * PARTNER INSTITUTION SUPPORT FORM
 
Kriteriji za vrednovanje:
* Protokoli za administrativni pregled prijava
* Protocol for administrative check

*  Kriteriji za vrednovanje A
* 1st round evaluation criteria (A)

*  Kriteriji za vrednovanje B
* Peer review Form_B

*  Kriteriji za vrednovanje C
* Additional Criteria_C 
1.10.2015.

PROJEKT RAZVOJA KARIJERA MLADIH ISTRAŽIVAČA – IZOBRAZBA NOVIH DOKTORA ZNANOSTI

Hrvatska zaklada za znanost objavljuje ovaj natječaj kako bi znanstveno aktivnim mentorima koji se bave međunarodno i/ili nacionalno značajnom problematikom omogućila da u svoje znanstvene projekte uključe doktorande koji žele sudjelovati u znanstveno-istraživačkom radu te usmjeriti svoju karijeru prema vrhunskoj znanosti. Konačni cilj je izobrazba novih doktora znanosti koji će karijeru nastaviti u kompetitivnim istraživanjima i/ili razvoju novih tehnologija u gospodarstvu.


Natječajem je predviđeno četverogodišnje financiranje bruto II plaće doktoranda koje obuhvaća dva razdoblja, svako u trajanju od 2 godine. Prvi dio uključuje doktorski studij i prijavu teme doktorskog rada. Pozitivno vrednovanje postignutih rezultata bit će uvjet za nastavak financiranja naredne dvije godine tijekom kojih mladi znanstvenik dovršava doktorski rad.
 
Datum raspisivanja natječaja: 1. rujna 2015. godine
Rok za prijavu mentora:  1. listopada 2015. godine zaključno do 13 sati
Mentor: znanstvenik s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji
Mogu se prijaviti znanstvenici iz svih područja znanosti.
Okvirni broj doktoranada: 150
Pojedinačan iznos financiranja: godišnja bruto II plaća doktoranda
Trajanje financiranja: 4 godine
Okvirni početak: siječanj 2016. godine
 
TEKST NATJEČAJA

Važno: Prijava na natječaj moguća je samo u elektroničkom obliku, putem elektroničkog sustava za prijavu projekata (EPP sustav) na mrežnim stranicama HRZZ-a (https://epp.hrzz.hr/).
Molimo sve korisnike koji su se već ranije registrirali u EPP sustav da ažuriraju korisničke podatke u dijelu „Moj profil“ kako bi se mogli uspješno prijaviti.

Prijavna dokumentacija
OBRAZAC A
OBRAZAC B - plan razvoja karijere
OBRAZAC C - potpora ustanove
Napomena:  Obrasce A, B i C potrebno je ispuniti i u pdf obliku podignuti u sustav. Obrasci A i C moraju biti potpisani (kandidat za mentora i čelnik ustanove) i ovjereni pečatom ustanove. Sva dodatna dokumentacija mora biti u pdf obliku. 
 
PROTOKOL ZA ADMINISTRATIVNI PREGLED PRIJAVA
KRITERIJI ZA VREDNOVANJE MENTORA
UPUTE ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ "Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti" 

Upiti vezani uz natječaj zaprimaju se isključivo putem elektroničke pošte na adresu doktorandi@hrzz.hr


1.10.2015.

ABBVIE-HRZZ NAGRADA ZA IZVRSNE MLADE ZNANSTVENIKE U POLJU FARMACIJE

Natječaj „AbbVie-HRZZ nagrada za izvrsne mlade znanstvenike u polju farmacije“ raspisan je temeljem Ugovora o donaciji sklopljenog između Hrvatske zaklade za znanost i farmaceutske kompanije AbbVie. Ugovor o donaciji u iznosu od 50.000,00 kn zaključen je  sa svrhom otvaranja natječaja koji će omogućiti financiranje jednog jednogodišnjeg projekta izvrsnog mladog znanstvenika u trajanju od 12 mjeseci.

Kriteriji za vrednovanje prijava na natječaj uključuju, između ostaloga, inovativnost i znanstveni doprinos predloženog istraživanja, mogućnost  primjene rezultata istraživanja u društvenom i/ili gospodarskom sektoru do procjene dosadašnjih znanstvenoistraživačkih aktivnosti predlagača projekta poput objavljenih znanstvenih radova u prvoj kvartili najizvrsnijih časopisa u predmetnom području znanosti, dobivenih uglednih nagrada i priznanja za znanstveno djelovanje.

CILJ NATJEČAJA: poticanje razvoja inovacija te daljnja suradnja između industrije i privatnog sektora i javnih znanstvenih ustanova u polju farmacije.
DATUM RASPISIVANJA NATJEČAJA: 15. lipnja 2015. godine u 13 sati
ROK ZA PRIJAVU: 15. rujna 2015. godine do 13 sati
NA NATJEČAJ SE MOGU PRIJAVITI:  mladi znanstvenici - poslijedoktorandi zaposleni na javnim znanstvenim ustanovama u Republici Hrvatskoj.
FINANCIRANJE: dodjeljuje se do 50 000,00 kuna po projektu
TRAJANJE FINANCIRANJA PROJEKTA: 12 mjeseci
OKVIRNI POČETAK PROJEKTA: 15. listopada 2015. godine

PRIJAVNA DOKUMENTACIJA:

OBRAZAC ZA VREDNOVANJE:

Svi upiti i prijave upućuju se na adresu elektroničke pošte: abbvie@hrzz.hr
 

                                     15.6.2015.

POTPORA PREKO GRANICE

Fond "Jedinstvo uz pomoć znanja"  (UKF) otvorio je natječaj za Potporu Preko granice u sklopu Programa znanstvene suradnje  koji će biti otvoren do petka, 12. lipnja 2015. godine (poveznica: http://www.ukf.hr/default.aspx?id=77)

Program "Znanstvena suradnja" potiče znanstvena istraživanja kroz financiranje suradničkih projekata srednje veličine. Podupiru se istraživački projekti u Hrvatskoj koji doprinose ciljevima Fonda i koji uključuju suradnju s hrvatskom znanstvenom i stručnom dijasporom. 

Cilj programa "Znanstvena suradnja": Privući perspektivna znanstvena istraživanja u hrvatske tvrtke i institucije zajedno s njihovim međunarodnim ili privatnim financiranjem, pripadajućim znanjem, tehnologijom i potencijalnim znanstvenim rezultatima.

Cilj potpore "Preko granice": omogućiti izvrsnim hrvatskim znanstvenicima i stručnjacima koji žive i rade u inozemstvu započinjanje i uspostavu znanstvene suradnje s domaćim i stranim znanstvenicima i stručnjacima koji žive i rade u Hrvatskoj, kao i poticanje hrvatskih institucija i tvrtki na korištenje potencijala hrvatske znanstvene i stručne dijaspore.

Prijaviti se mogu: a) Izvrsni i iskusni hrvatski ili strani znanstvenici i stručnjaci koji žive i rade u Hrvatskoj i koji žele započeti i uspostaviti suradnju s izvrsnim znanstvenicima i stručnjacima hrvatskog porijekla koji su izgradili karijeru u inozemstvu i tamo žive i rade. i b) Izvrsni i iskusni znanstvenici i stručnjaci hrvatske nacionalnosti ili porijekla koji žive i rade u inozemstvu i žele započeti i uspostaviti suradnju s izvrsnim i iskusnim hrvatskim ili stranim znanstvenicima i stručnjacima koji žive i rade u Hrvatskoj.

Najmanji iznos potpore: 750 000 HRK
Najveći iznos potpore:  1 500 000  HRK
 

Rok za prijavu: Petak, 12. lipnja 2015., do ponoći


Natječajna dokumentacija:

Natječaj za potporu "Preko granice", 2015. (pdf)

Obrasci za prijavu:
Obrazac za prijavu, 2015. (doc)
Obrazac za financijski plan, 2015. (xls)
Obrazac za životopis, 2015. (doc)
Osnovni upitnik za Program 2015. (doc)

Upute za podnositelje, 2015. (pdf)


Primjeri sljedećih dokumenata iz natječajne dokumentacije: 
Primjer financijskog plana
Pisma obveze i podrške ( i sufinanciranja) Organizacije zadužene za provedbu projekta 
Pisma obveze sufinanciranja i podrške Partnerske organizacije

Provjerite još jednom zadovoljava li Vaša prijava formalne uvjete Natječaja

Kontrolna lista


Dodatna dokumentacija za projekte koji će biti uzeti u obzir za financiranje:

Za svaki prijedlog projekta predložen za financiranje podnositelji će morati u tijeku pregovora dokazati da je njihov projekt u skladu s „Okvirom za upravljanje okolišem“, što će biti preduvjet za financiranje.
U dokumentu „Okvir za upravljanje okolišem“ opisane su kategorije procjene okoliša, a potrebno je ispuniti Obrazac za procjenu okoliša"  (Annex A Okvira za upravljanje okolišem)

Za svaki projektni prijedlog predložen za financiranje podnositelji će morati u tijeku pregovora ispuniti “Obrazac  za plan nabave” u skladu s dokumentom „Izvadak 1. HRZZ - Postupci nabave na UKF projektima“ („Extract 1. CSF – Procurement arrangements for sub-beneficiaries of UKF programs“) koji sadrži smjernice za nabavu tj opisuje metode i postupke koji će se morati primjenjivati na projektu. Plan nabave se mora dostaviti UKF-u po odobrenju Financijskog plana, a prije početka projekta.


Obrazac Ugovora o potpori i Ugovora o suradnji 

Ugovor o potpori i Ugovor o suradnji biti će potpisani s projektima koji će biti odabrani za financiranje u sklopu potpore "Preko granice", Program "Znanstvena suradnja". Ugovor o suradnji  regulira i prava na intelektualno vlasništvo proizašlo iz financiranog projekta.


18.3.2015.

PARTNERSTVO U ISTRAŽIVANJIMA

Program podržava partnerstvo u istraživanjima između javnih sveučilišta ili javnih znanstvenih instituta u RH i izvanproračunskih (izvan Državnog proračuna RH) izvora financiranja iz zemlje i inozemstva (privatne tvrtke, jedinice lokalne uprave i samouprave, inozemne zaklade i agencije koje financiraju istraživanja, inozemne znanstvene organizacije), u daljnjem tekstu: partnerskih ustanova.

 
Ukratko o natječaju:
·            Projekt prijavljuju javna sveučilišta i znanstveni instituti registrirani u RH.
·            Voditelj projekta mora biti istaknuti istraživač s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji u području u kojem prijavljuje projekt. 
 
Datum raspisivanja natječaja: 1. prosinca 2014.
Rok za prijavu:  27. veljače 2015. do 13:00 (CET)
Istraživačko područje: sva područja prirodnih znanosti, biomedicine i zdravstva, tehničkih znanosti, biotehničkih znanosti, društvenih znanosti, humanističkih znanosti i interdisciplinarne znanosti.
Voditelj projekta: istaknuti istraživač s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji u području u kojem prijavljuje projekt.
Ukupan proračun: 15.000.000,00 kn
Najveći ukupni iznos financiranja po projektu: financiranje koje dodjeljuje HRZZ iznosi 300.000,00 do 500.000,00 kn godišnje, a najveći ukupni iznos financiranja je 1.500.000,00 kn.
Trajanje financiranja projekta: od 2 do 3 godine.
Okvirni kraj vrednovanja: lipanj-srpanj 2015. godine.

TEKST NATJEČAJA (.pdf)
CALL FOR PROPOSALS (.pdf)

UPUTE ZA PODNOSITELJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA NA NATJEČAJ "PARTNERSTVO U ISTRAŽIVANJIMA" (.pdf)
DOPUNE UPUTAMA ZA PODNOSITELJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA NA NATJEČAJ "PARTNERSTVO U ISTRAŽIVANJIMA" (.pdf)

Kriteriji za vrednovanje:
* Protokoli za administrativni pregled prijava
 Kriteriji za vrednovanje A
*  Kriteriji za vrednovanje B
*  Kriteriji za vrednovanje C
   
 

15. 9. 2014.

Hrvatska zaklada za znanost objavljuje natječaje „Istraživački projekti“ i „Uspostavni istraživački projekti“ kojima se financiraju znanstveni projekti.

Natječaji će biti otvoreni za prijave do 15. rujna 2014. godine u 13:00 sati (CET).

USPOSTAVNI ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

Cilj programa je podupiranje razvoja samostalnih istraživačkih karijera znanstvenika i novih istraživačkih skupina koje se bave međunarodno prepoznatljivom i nacionalno relevantnom tematikom. Pritom ustanova mora jasnom i konkretnom potporom podržati rad istraživačke skupine u nastajanju, te dokazati podršku skupini mladog istraživača i nakon završetka projekta koji financira Hrvatska zaklada za znanost.

Ukratko o natječaju UIP-09-2014
Natječaj je namijenjen istraživačima koji su doktorat znanosti stekli najmanje 2, a najviše 7 godina od roka za prijavu na natječaj, koji želi osnovati ili razviti novu istraživačku skupinu i postati neovisni istraživači.

Datum raspisivanja natječaja: 24. lipnja 2014.
Rok za prijavu: 15. rujan 2014. do 13:00 (CET)
Istraživačko područje: sva područja znanosti
Voditelj projekta: istraživački aktivan znanstvenik zaposlen na javnom hrvatskom sveučilištu ili javnom znanstvenom institutu .
Ukupan proračun programa za 2015. godinu: 10.000.000,00 kn
Najveći ukupni iznos financiranja po projektu: do 1.000.000,00 kn za sva znanstvena područja osim za područja društvenih i humanističkih znanosti gdje najveći iznos financiranja po projektu može biti do 600.000,00 kn.
Trajanje financiranja projekta: 3 godine
Okvirni početak projekta: proljeće 2015. godine


Napomena:  Prijave projektnih prijedloga u EPP sustav, bit će moguće uskoro.
Registracija u elektronički sustav za prijavu projekata (EPP) nije potrebna ukoliko ste se već ranije registrirali u sustav (tijekom 2013./2014.), te Vas molimo da koristite ranije dobiveni identifikacijski broj.
VAŽNO: Svi su podnositelji projektnih prijedloga obvezni proučiti dokument Etička pitanja i postupiti u skladu s uputama u dokumentu.

TEKST NATJEČAJA (.pdf)
UPUTE ZA PODNOSITELJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA NA NATJEČAJ USPOSTAVNI ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI (.pdf)

 
ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

Cilj programa je razvoj hrvatskog znanstveno - istraživačkog prostora i stvaranje novih znanja s konačnim ciljem jačanja hrvatskog gospodarstva i dobrobiti društva. Programom se financiraju temeljna istraživanja koja unapređuju znanje o određenom području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja te primijenjena istraživanja koja se provode s jasnim tehnološkim, gospodarskim, ili društvenim ciljevima.

Ukratko o natječaju IP-09-2014:
Natječaj je namijenjen istaknutim znanstvenicima s međunarodno priznatim dostignućima i aktivnim istraživačkim skupinama.

Datum raspisivanja natječaja: 24. lipnja 2014.
Rok za prijavu (skraćeni  i cjeloviti projektni prijedlog): 15. rujna 2014. do 13:00 (CET)
Istraživačko područje: sva znanstvena područja.
Voditelj projekta: istaknuti znanstvenik s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji u području u kojem prijavljuje projekt
Ukupan proračun za 2015. godinu: 35.000.000,00 kn
Najveći iznos financiranja projekta: do 1.000.000,00 kn za četverogodišnje  projekte iz svih znanstvenih područja, osim za projekte iz društvenih i humanističkih znanosti gdje ono iznosi do 600.000,00 kn po četverogodišnjem projektu
Trajanje financiranja projekta: od 2 do 4 godine
Okvirni početak projekta:  proljeće 2015. godine
 

Okvirni početak projekta: proljeće 2015. godine
Napomena:  Prijave projektnih prijedloga u EPP sustav, bit će moguće uskoro.
Registracija u elektronički sustav za prijavu projekata (EPP) nije potrebna ukoliko ste se već ranije registrirali u sustav (tijekom 2013./2014.), te Vas molimo da koristite ranije dobiveni identifikacijski broj.

VAŽNO: Svi su podnositelji projektnih prijedloga obvezni proučiti dokument Etička pitanja i postupiti u skladu s uputama u dokumentu.

TEKST NATJEČAJA (.pdf)

UPUTE ZA PODNOSITELJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA NA NATJEČAJ ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI (.pdf)
23.6.2014.

PROJEKT RAZVOJA KARIJERA MLADIH ISTRAŽIVAČA – IZOBRAZBA NOVIH DOKTORA ZNANOSTI


Hrvatska zaklada za znanost objavljuje ovaj natječaj kako bi znanstveno aktivnim mentorima koji se bave međunarodno i/ili nacionalno značajnom problematikom omogućila da u svoje znanstvene projekte uključe doktorande koji žele sudjelovati u znanstveno-istraživačkom radu te usmjeriti svoju karijeru prema vrhunskoj znanosti. Konačni cilj je izobrazba novih doktora znanosti koji će karijeru nastaviti u kompetitivnim istraživanjima i/ili razvoju novih tehnologija u gospodarstvu.
Natječajem je predviđeno financiranje godišnje bruto II plaće doktoranda, i to u obliku potpora koje će obuhvaćati dva razdoblja, svako u trajanju od 2 godine. Prvi dio uključuje doktorski studij i prijavu teme doktorskog rada. Pozitivno vrednovanje postignutih rezultata bit će uvjet za nastavak financiranja naredne dvije godine tijekom kojih mladi znanstvenik dovršava doktorski rad.
 
Datum raspisivanja natječaja: 15. svibnja 2014.
Rok za prijavu mentora rok za podnošenje prijava produljen je do 17. lipnja zaključno do 16 sati
Mogu se prijaviti znanstvenici iz svih područja znanosti.
Mentor: znanstvenik s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji.
Ukupan proračun: 30.000.000,00 kn
Pojedinačan iznos financiranja: godišnja bruto II plaća doktoranda
Trajanje financiranja: 2 + 2 godine
Okvirni početak: jesen 2014. godine

DR-6-2014 - Tekst natječaja
 
Prijavna dokumentacija:

DR-6-2014  - Obrazac A
DR-6-2014 - Obrazac B
DR-6-2014 - Obrazac C
 
Napomena:  Obrasce A. B i C potrebno je ispuniti i u pdf obliku podignuti u sustav. Obrasci A i C moraju biti potpisani (kandidat za mentora i čelnik ustanove) i ovjereni pečatom ustanove. Sva dodatna dokumentacija mora biti u pdf obliku. 
Registracija u elektronički sustav za prijavu projekata nije potrebna ukoliko ste se već ranije registrirali u sustav (tijekom 2013./2014.), te Vas molimo da koristite ranije dobiveni identifikacijski broj.
 
DR-6-2014- Protokoli za administrativni pregled
DR-6-2014 - Obrazac za vrednovanje mentora
DR-6-2014 - Upute za prijavu5.11.2013.

USPOSTAVNI ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

Cilj programa Uspostavni istraživački projekti, rok studeni 2013.,  Zaklade je uspostava samostalnih istraživačkih karijera mladih znanstvenika. Programom se omogućava uspostava laboratorija i/ili istraživačke grupe. Pritom, ustanova mora podržati rad istraživačke skupine u nastajanju, te dokazati podršku grupi mladog istraživača i nakon završetka projekta kojeg financira Hrvatska zaklada za znanost čime se jamči prijenos specijaliziranog znanja i uspješan razvoj stručnjaka u međunarodno kompetitivnim problematikama.

Tekst natječaja možete pronaći OVDJE
 

ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

Cilj programa Istraživački projekti, rok studeni 2013.,  je stvaranje novog i unaprjeđenje postojećeg znanja. Programom se financiraju temeljna istraživanjima koja unapređuju znanje o određenom području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja te primijenjena istraživanja koja su usmjerena na postignuća novih znanja i na ostvarivanje praktičnog cilja.        

Tekst natječaja možete pronaći OVDJE


16.09.2013.

ABBVIE NAGRADA ZA MLADE  ZNANSTVENIKE U POLJU FARMACIJE      

Natječaj „AbbVie-HRZZ nagrada za izvrsne mlade znanstvenike u polju farmacije“ raspisan je temeljem Ugovora o donaciji sklopljenog između Hrvatske zaklade za znanost i farmaceutske kompanije AbbVie koji je potpisan dana 13. rujna 2013. godine. Hrvatska zaklada za znanost i AbbVie zaključili su Ugovor o donaciji u iznosu od 50.000,00 kn sa svrhom otvaranja natječaja koji će omogućiti financiranje jednog jednogodišnjeg projekta izvrsnog mladog znanstvenika u trajanju od 12 mjeseci.
Kriteriji za vrednovanje prijava na natječaj uključuju, između ostaloga, inovativnost i znanstveni doprinos predloženog istraživanja, mogućnost  primjene rezultata istraživanja u društvenom i/ili gospodarskom sektoru do procjene dosadašnjih znanstvenoistraživačkih aktivnosti predlagača projekta poput objavljenih znanstvenih radova u prvoj kvartili najizvrsnijih časopisa u predmetnom području znanosti, dobivenih uglednih nagrada i priznanja za znanstveno djelovanje.

.Pročitajte više