PROGRAM ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

 OBRASCI ZA PODNOŠENJE IZVJEŠĆA

OBRASCI ZA PODNOŠENJE FINANCIJSKOGA DIJELA IZVJEŠĆA:
*OBRAZAC ZA FINANCIJSKO IZVJEŠĆE xls.

*OBRAZAC ZA FINANCIJSKO IZVJEŠĆE xls. (Istraživački projekti, rok rujan 2014 i rok lipanj 2016) 


OBRASCI ZA PODNOŠENJE OPISNOGA DIJELA IZVJEŠĆA:
*  OBRAZAC ZA OPISNO IZVJEŠĆE
*  
OBRAZAC ZA OPISNO IZVJEŠĆE (ukoliko je ocjena prethodnog periodičnog izvješća bila A)
*  
OBRAZAC ZA IZVANREDNO IZVJEŠĆE
*  
OBRASCI UZ OPISNO IZVJEŠĆE - tablice za prikupljanje podataka o  napredovanju projekta tijekom izvještajnoga razdoblja

Ljubazno Vas molimo da uz izvješće dostavite razrađeni radni plan za iduće projektno razdoblje te da u za to predviđeni obrazac unesete i prijedlog troškova za drugo izvještajno razdoblje u skladu s odredbama Natječaja.
PRIJEDLOG FINANCIJSKOGA PLANA ZA TREĆE RAZDOBLJE xls. (Istraživački projekti, rok studeni 2013.)
* PRIJEDLOG FINANCIJSKOGA PLAN ZA ČETVRTO RAZDOBLJE xls. (Istraživački projekti, rok studeni 2013.) 

* PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA DRUGO RAZDOBLJE xls. (Istraživački projekti, rok lipanj 2016.)
* PRIJEDLOG FINANCIJSKOGA PLANA ZA TREĆE RAZDOBLJE xls. (Istraživački projekti, rok rujan 2014 i lipanj 2016)
* PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA ČETVRTO RAZDOBLJE xls. (Istraživački projekti, rok rujan 2014.)

Po primitku dokumenata pokreće se vrednovanje izvješća.
Ovdje možete preuzeti obrasce za vrednovanje izvješća:
OBRAZAC ZA VREDNOVANJE IZVJEŠĆA
OBRAZAC ZA VREDNOVANJE  IZVJEŠĆA PRETHODNO OCIJENJENOG OCJENOM A
* OBRAZAC ZA VREDNOVANJE IZVANREDNOG IZVJEŠĆA