Raspisan natječaj "Iz

Cilj je programa Uspostavni istraživački projekti (oznaka natječaja: UIP-05-2017) potpora osnivanju novih istraživačkih grupa mladih znanstvenika kako bi se ubrzala uspostava samostalnih istraživačkih karijera nakon stjecanja doktorata znanosti. Uspješno vrednovanim znanstvenicima omogućit će se uspostavljanje vlastitih istraživačkih grupa koje će se baviti inovativnim istraživačkim temama. 
Program omogućava da mladi znanstvenici tijekom petogodišnjeg financiranja uspostave istraživačku grupu i svoj laboratorij (ako je laboratorij nužan za istraživanje). Pritom projektni prijedlog mora prvenstveno uključiti razvoj novih istraživačkih tema i/ili metodologije. 

Natječaj je namijenjen istraživačima koji su doktorat znanosti stekli najmanje 2, a najviše 7 godina od roka za prijavu na Natječaj, koji žele osnovati ili razviti novu istraživačku skupinu i postati neovisni istraživači.
 

Cilj: podupiranje razvoja samostalnih istraživačkih karijera mladih znanstvenika u ključnoj fazi kad mogu osnovati novu istraživačku grupu koja će se baviti međunarodno kometitivnim i/ili nacionalno relevantnim znanstvenim temama.
Datum raspisivanja natječaja: 3. travnja 2017.
Rok za prijavu: 29. svibnja 2017. do 13:00 sati (CET)
Istraživačko područje: sva znanstvena područja
Predlagatelj projekta: znanstvenik koji je doktorat stekao najmanje 2, a najviše 7 godina od datuma roka za prijavu na natječaj Uspostavni istraživački projekti
Godišnji proračun programa: 25 000 000 HRK
Najveći iznos financiranja HRZZ po projektu: do 2 000 000 HRK, a za društvene i humanističke znanosti do 1 500 000 HRK po projektu.
Trajanje financiranja projekta: 5 godina
Okvirni početak projekta: prosinac 2017. / siječanj 2018. godine

Prijava se vrši isključivo putem Elektroničkoga sustava za prijavu projekata Registracija u elektronički sustav za prijavu projekata (EPP) nije potrebna ukoliko ste se već ranije registrirali u sustav, te vas molimo da koristite ranije dobiveni identifikacijski broj.

TEKST NATJEČAJA (.pdf)
CALL FOR PROPOSALS (.pdf)

UPUTE ZA PODNOSITELJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA NA NATJEČAJ USPOSTAVNI ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI (.pdf)
Važno: Obavještavamo vas da  na natječaju UIP-05-2017 također vrijedi pravilo prema kojem jedan znanstvenik može biti član istraživačke grupe na ukupno dva projekta koja financira HRZZ, i to u sljedećim kombinacijama: voditelj i suradnik ili suradnik na dva projekta. 

PRIJAVNA DOKUMENTACIJA:

Administrativni se obrazac generira iz EPP sustava. Potrebno ga je otisnuti, a prilikom podnošenja prijave na Natječaj mora sadržavati vlastoručne potpise predlagatelja projektnog prijedloga i čelnika organizacije te pečat organizacije.

* Prijavni obrazac
* Application form

* Obrazac "Radni plan"
* Work plan

* Obrazac "Financijski plan" (.xls)
* Financial plan (.xls)

* Obrazac "Potpora organizacije"

* Organisation support letter


* pisma namjere za sudjelovanje u predloženom istraživanju potrebno je dostaviti za sve članove istraživačke grupe koji su poznati prilikom prijave, a nisu zaposleni u organizaciji. Pisma namjere dostavljaju se u slobodnoj formi, a moraju sadržavati sve potpise i ovjere kako je to navedeno u Uputama za podnositelje projektnih prijava na Natječaj.

VAŽNO: Svi su podnositelji projektnih prijedloga obvezni proučiti dokument Etička pitanja i postupiti u skladu s uputama u dokumentu.
* Dokument "Etička pitanja"

U vrednovanje će se uputiti samo projektni prijedlozi koji zadovolje administrativnu provjeru prema sljedećem protokolu:
* Protokol za administrativni pregled prijava

Kriteriji za vrednovanje:
* Kriteriji za vrednovanje A (.pdf)
* Kriteriji za vrednovanje B (.pdf)
* Kriteriji za vrednovanje C (.pdf)

Odgovore na često postavljana pitanja možete pronaći OVDJE, a svi upiti vezani uz Natječaj upućuju se isključivo putem adrese elektroničke pošte uspostavni@hrzz.hr