Otvoren je natječaj "Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja"

 Otvoren  je natječaj „Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja“ koji ima za cilj izradu baze podataka hrvatskoga strukovnog nazivlja (usustavljenih terminoloških zbirki) pojedinih struka uz prijevodne istovrijednice na drugim jezicima (u prvom redu na engleskom, a po mogućnosti i na drugim europskim jezicima).  

Natječajem je predviđeno financiranje projekata u trajanju od 12-18 mjeseci, a broj financiranih projekata ovisit će o broju prijava te o raspoloživim sredstvima. Ukupan fond za financiranje programa „Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja“ za 2016. godinu iznosi 500.000,00 kuna, a najviše financiranje projektu iznosi 100.000,00 kuna.
 
Datum raspisivanja natječaja: 12. lipnja 2017. godine
Rok za prijavu: 5. rujna 2017. do 13:00 (CET)
Područje: sva područja prirodnih znanosti, biomedicine i zdravstva, tehničkih znanosti, biotehničkih znanosti, društvenih znanosti, humanističkih znanosti i interdisciplinarne znanosti.
Proračun programa za 2017. godinu iznosi:  500.000,00 kn
Trajanje financiranja projekta: 12-18 mjeseci
Okvirni početak projekta: listopad/studeni 2017. godine

TEKST NATJEČAJA „Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja“ (.pdf)
Upute za podnositelje projektnih prijedloga na natječaj "Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja" (.pdf)

Prijavna dokumentacija (popis cjelokupne dokumentacije nalazi se u tekstu natječaja):
* ADMINISTRATIVNI OBRAZAC
* PRIJAVNI OBRAZAC
* RADNI PLAN
* FINANCIJSKI PLAN
(ukoliko projekt traje 18 mjeseci, u stupce financijskog plana  upišite 1-9 i 9-18 s obzirom na to da su svi voditelji projekta koje financira Zaklada dužni  podnositi izvješća o napretku i financijskom poslovanju nakon prve polovice trajanja projekta te po završetku projekta)

* OBRAZAC ZA ŽIVOTOPISE VODITELJA I SURADNIKA  
* OBRAZAC POTPORA USTANOVE


*Prijavitelji projektnih prijedloga na natječaj „Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja“ mogu u prijavi projektnog prijedloga predvidjeti sudjelovanje jednog ili više terminologa na projektu (nije ih potrebno navoditi imenom i prezimenom) te od Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje zatražiti potpisanu i ovjerenu potvrdu čelnika Instituta, kojom se Institut obvezuje dodijeliti im terminologe ukoliko projektna prijava bude odobrena za financiranje. Tom se potvrdom jamči da će projektu biti dodijeljen jedan ili više vrsnih terminologa, kao što je propisano Natječajem i što je važan dio vrednovanja projektnog prijedloga.
 
Kriteriji za vrednovanje:
* Kriteriji za vrednovanje (.pdf)


Važno: Svi se upiti podnose isključivo putem adrese elektroničke pošte struna@hrzz.hr