Održan X. kolokvij HAZU i HRZZ

Na X. kolokviju održanom 22. studenoga 2017. akademik Slobodan Vukičević održao je predavanje pod nazivom Regulacija hepcidina u metabolizmu željeza pomoću koštanog morfogenetskog proteina 6. Anemija povezana s nedostatkom željeza predstavlja veliku medicinsku potrebu i trenutačno odobrene terapije nisu učinkovite i pokazuju značajne sigurnosne probleme. Hepcidin je peptid od 25 aminokiselina sintetiziran u jetri te služi kao ligand za feroportin i regulira homeostazu željeza. U sklopu projekta BMP6Fe3 Hrvatske zaklade za znanost razvija se terapija za anemiju kronične bolesti (AKB) povezanu s poremećajem u metabolizmu željeza temeljem nedavnog otkrića da BMP6 regulira sintezu hepcidina (Nature Genetic 41:482, 2009). Također otkriveno je da feri (Fe3+) željezo utječe na promjenu strukture BMP6 čime povećava afinitet jetre za BMP koreceptor hemojuvelin (HJV) rezultirajući povećanim izražajem gena za hepcidin i posljedično sniženom razinom serumskog željeza. Stoga se pretpostavlja da se željezo specifično veže na cirkulirajući BMP6 i uzrokuje strukturalne promjene stimulirajući vezanje BMP6-Fe3+ kompleksa na HVJ/BMPRI i povećani izražaj gena za hepcidin u jetri te posljedično smanjenje razine serumskog željeza.

Trenutno se istražuje novi znanstveni koncept za razumijevanje mehanizma kojim BMP6 "prepoznaje" željezo i razvoj nove terapijske platforme za liječenje AKB kroz sljedeće ciljeve:
1) identifikacija fiziološkog oblika BMP6 u cirkulaciji,
2) proizvodnja rekombinantnog humanog BMP6,
3) karakterizacija specifičnih vezivnih mjesta željeza na BMP6 proteinu,
4) proizvodnja visokoafinitetnog mišjeg i humanog protutijela na strukturno promijenjen BMP6 čime bi se spriječilo stvaranje kompleksa BMP6-HJV u jetri, i time postaviti temelje za
5) testiranje novoproizvedena protutijela in vitro i in vivo u modelima anemije udružene s upalom i u modelu kronične bolesti bubrega.
Nakon testiranja novog koncepta za razumijevanje mehanizma kojim BMP6 "prepoznaje" željezo, taj fenomen upotrijebiti će se da Fe3+/BMP6/HJV posredovan izražaj hepcidina može poduprijeti razvoj prvog biološkog lijeka za AKB.