XVII. Kolokvij HAZU i HRZZ

Pozivamo Vas na XVII. Kolokvij u organizaciji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Hrvatske zaklade za znanost, u sklopu kojeg će prof. dr. sc. Klara Buršić-Matijašić održati predavanje pod nazivom Arheološko nalazište Monte Ricco kraj Vrsara“.
Kolokvij će se održati u srijedu, 25. travnja 2018. u 14  sati, u dvorani Knjižnice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, na Strossmayerovu trgu 14.

Poziv možete preuzeti ovdje.