Natječaji u najavi

23. listopada 2018.

Natječaj ERA-NET Cofund in Quantum Technologies Call 2019
(QuantERA Call 2019)

 

Ovim Natječajem podupiru se europski multinacionalni istraživački projekti koji mogu započeti ili potaknuti razvoj novih kvantnih tehnologija putem suradnji kojima se istražuju napredna višedisciplinarna znanost i/ili moderne tehnologije nove generacije.

Natječajem QuantERA Call 2019 predviđena je provedba znanstveno-istraživačkih projekata u području kvantnih tehnologija (kvantna komunikacija, kvantna simulacija, kvantno računanje, kvantne informacijske znanosti, kvantno mjeriteljstvo). 
 
Na natječaj se prijavljuju isključivo projektni konzorciji, koji se trebaju sastojati od 3 do 6 partnera (istraživačkih skupina) iz barem tri države koje sudjeluju u natječaju.

Hrvatska zaklada za znanost osigurala je financijska sredstva za hrvatske partnere u projektnom konzorciju u iznosu od najviše 200.000 EUR.

Natječaj će se objaviti sredinom studenoga 2018. Predviđeni rok za dostavu skraćenih i cjelovitih projektnih prijedloga je 18. veljače 2019. godine.

Prijavu na natječaj podnosi istraživač kojeg je projektni konzorcij imenovao koordinatorom, a prijave će se podnositi putem elektroničkog sustava navedenog u tekstu Natječaja.

Upiti vezani uz natječaj zaprimaju se isključivo putem elektroničke pošte na adrese: kristinak@hrzz.hr i dario@hrzz.hr.

 

 

11. listopada 2018.

 

Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori „Znanstvena suradnja“


Svrha Programa je prijenos znanja i privlačenja ulaganja u sustav znanosti RH te posredno i u sustav gospodarstva kroz suradnju domaćih i znanstvenika iz dijaspore. Konačni cilj Programa je poticanje zapošljavanja znanstvenika u ranoj fazi razvoja karijere i umrežavanje sa znanstvenicima u dijaspori. Također, razvijaju se i osnažuju kompetencije za sudjelovanje u natječajima europskih i međunarodnih organizacija.

Natječajem Programa „Znanstvena suradnja“ predviđena je provedba znanstveno-istraživačkih projekata u svim znanstvenim područjima u trajanju najdulje do 31.12.2022. godine (planirani je početak projekata sredina 2019. godine) te zapošljavanje najmanje dvaju mladih znanstvenika po projektu od kojih jedan mora biti doktorand, a ostali doktorandi ili poslijedoktorandi u ranoj fazi razvoja karijere. Financirat će se provođenje znanstvenog istraživanja, ukupan trošak plaća mladih znanstvenika, mobilnost i neizravni troškovi.

Očekivano je otvaranje natječaja krajem 2018. godine s rokom prijave dva mjeseca od otvaranja.

Napomena: obrasci su informativne naravi. Službene će verzije obrazaca biti dostupne nakon otvaranja natječaja, kada će biti objavljene i detaljne informacije o izmjenama natječajne dokumentacije i načinu ispunjavanja prijave.
 
Prijava na natječaj bit će moguća isključivo putem EPP sustava (https://epp.hrzz.hr/).

Natječaj i upute
PZS-2019_Natječaj za prijavu projektnih prijedloga
PZS-2019_Call for Proposals

PZS-2019_Upute za podnositelje projektnih prijedloga
PZS-2019_Guide for Applicants
 
Prijavna dokumentacija
PZS-2019_Administrativni obrazac
PZS-2019_Administrative form

PZS-2019_Obrazac za prijavu
PZS-2019_Application Form

PZS-2019_Obrazac za životopis_Voditelj projekta
PZS-2019_CV Form_Project Leader

PZS-2019_CV Form_Co-leader

PZS-2019_Financijski plan
PZS-2019_Financial plan

PZS-2019_Radni plan
PZS-2019_Work plan

PZS-2019_Pismo obveze organizacije podnositelja
PZS-2019_Letter of commitment_Applicant organization

PZS-2019_Letter of commitment_Co-leader organization

PZS-2019_Pismo obveze_Partner
PZS-2019_Letter of commitment_Partner

PZS-2019_Izjava Organizacije_podnositelja

PZS-2019_Izjava Organizacije_partner

PZS-2019_Eticka_pitanja

Kriteriji za administrativni pregled i vrednovanje
PZS-2019_Protokoli za Administrativni pregled prijava
PZS-2019_Individual Evaluation Form (Peer Review)
PZS-2019_Obrazac-Panel_završno vrednovanje

Upiti vezani uz natječaj zaprimaju se isključivo putem elektroničke pošte na adresu znanstvena.suradnja@hrzz.hr

Zaprimljeni upiti kao i odgovori bit će objavljeni na mrežnim stranicama Zaklade.