Odgovori na upite - DOK-01-2020

6.12.2019.

P: Planiram aplicirati za projekt razvoja karijera mladih istraživača kao mentor. Međutim, proces mog izbora u zvanje znanstveni suradnik još uvijek nije okončan, a trebalo bi da bude u narednih par mjeseci. Da li mogu aplicirati i ako izbor u zvanje nije završen do 10. siječnja, a potvrdu o izboru u zvanje bih u tom slučaju dostavila sa par tjedana zakašnjenja?
O: Možete se prijaviti na natječaj no u slučaju da Vaša prijava bude pozitivno vrednovana, postupak izbora u zvanje mora biti okončan. Uvjet za zapošljavanje doktoranda je da je mentor znanstvenik izabran u znanstveno ili znanstveno-nastavno zvanje i zaposlen na neodređeno vrijeme.

P: Poštovani, da li se na natječaj za izobrazbu novih doktora znanosti može prijaviti voditelj projekta financiranog iz programa LIFE (https://ec.europa.eu/easme/en/life)?
P: Vezano na otvoreni natječaj "Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti" i postavljeni uvjet: Voditelj ili suradnik na znanstvenom projektu Hrvatske zaklade za znanost, EU ( Obzor 2020. i sl.) i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima uz koji će biti vezan znanstveni razvoj doktoranda. Da li projekt iz poziva „Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama (referentni broj: KK.05.1.1.02)“, dan od strane MZOIE-RH, pripada kategoriji prihvatljivih projekata po gornjem uvjetu.
O: Na to pitanje ne možemo precizno odgovoriti jer taj segment Zaklada ne gleda administrativno. Zaklada administrativno provjerava trajanje projekta, a znanstveni aspekt i kompetitivnost projekata ocjenjuju odbori za vrednovanje. Projekt mora imati znanstveno istraživačku komponentu u okviru koje će doktorand raditi istraživanje za svoj doktorski rad

P: Molim Vas odgovor na upit. U odjeljku a (životopis mentora) i b (popis postignuća) obrasca A, u smjernicama unutar zagrada, preklapaju se "organizacija kongresa, skupova i radionica" i samo u odjeljku a "popis dosad financiranih projekata" i "popis projekata kojima je bio voditelj ili suradnik ili na kojima je sudjelovao/ trenutno sudjeluje (za svaki navesti naziv, opis predmeta istraživanja, izvor financiranja i trajanje)".
Molim Vas odgovor, je li potrebno ponovno istaknuti podatke kako bi smo mogli uključiti više drugih podataka obzirom na ograničenja u broju znakova i stranica?
O: Ne morate ponavljati podatke koje ste prethodno unijeli u obrazac. Prijavu posložite na način koji smatrate najboljim.

P: trenutno sam na suradnik na 2 istraživačka HRZZ projekta:
  • XX, trajanje: 01.03.2017. - 28.02.2021., voditelj: prof. dr. sc. XX
  • YY, trajanje: 01.03.2017. - 28.02.2021., voditelj: dr. sc. YY
S obzirom da su moje obaveze na projektu XX završile, zanima me da li je potrebno provesti službeno izuzeće iz projekta XX kako bih ostvario mogućnost prijave novog projekta (kao mentor/voditelj) na natječaju DOK-2020-01 (Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti) objavljenom 19. studenog 2019.?
O: Nije potrebno službeno izuzeće s projekta YY ali napominjemo da je jedan od uvjeta natječaja da projekt uz koji će biti vezan istraživački razvoj doktoranda traje najmanje 18 mjeseci od roka prijave na natječaj Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti.

P: Željela bih se prijaviti na tekući natječaj za doktorande. Prijava bi se vezala uz projekt XX koji se financira od strane SNF-HRZZ kroz bilateralni švicarsko-hrvatski program. Ja sam voditelj projekta s hrvatske strane, pa me zanima trebam li imati suglasnost i švicarskog voditelja kod prijave doktoranda ili me se tretira samostalno u ovom procesu. Ugovor za sredstva Hrzz sam potpisala samo ja (+ Dekanica).
O: Možete se samostalno javiti kao voditelj projekta.

P: U ovom natječajnom roku željela bih se prijaviti za novog doktoranda te s tim u vezi imam dva pitanja:
  1. Mogu li u novom natječajnom roku u Planu razvoja karijere doktoranda navesti stavke koje su bile predviđene prethodnim Planom, a koje kolegica u čijem su planu one prethodno stajale, zbog odsutnosti izvjesno neće moći napraviti.
  2. Utječe li činjenica da je kolegica formalno upisana kao suradnica na mom Istraživačkom projektu negativno na vjerojatnost da ću dobiti novog doktoranda. Naime u tekstu natječaja stoji da će prednost imati kandidati za mentora koji trenutno ne mentoriraju doktoranda ili mentoriraju manji broj doktoranada. Napominjem da, iako je kolegica u ovom trenutku formalno suradnica na mom projektu, ona nije stigla upisala doktorski studij te joj ja u trenutku prijave na rok DOK-2020-01 službeno nisam mentorica.
O: Plan razvoja karijere doktoranda vrednuje odbor za vrednovanje stoga ne možemo precizno odgovoriti na pitanja no sve što smatrate važnim možete navesti u svojoj prijavi kako bi vrednovatelji imali punu informaciju. Sukladno uvjetima natječaja prednost imaju mentori koji trenutno nemaju doktoranda no to nije jedini niti najvažniji kriterij vrednovanja prijave.


03.12.2019.

P: Recimo da HRZZ projekt predviđa zapošljavanje samo 1 doktoranda i doktorand bude prema planu i putem "Projekt razvoja karijera mladih istraživača" zaposlen tijekom 1. godine projekta. Da li se na ime istog HRZZ projekta može prijaviti naredni doktorand tijekom 2. godine projekta uz uvjet da su osigurana dodatna financijska sredstva (npr iz programskog financiranja sveučilišta) za istraživanje u koje će biti uključen 2. doktorand?
O: Sukladno uvjetima natječaja moguća je prijava jednog člana istraživačke grupe po natječaju. Ako se planirate prijaviti na trenutno otvoreni natječaj, moći ćete se javiti i na sljedeći natječaj „Projekt razvoja karijere mladih istraživača- izobrazba novih doktora znanosti“ s istim istraživačkim projektom.

P: Namjeravam se prijaviti kao mentor na projekt "školovanje novih doktora znanosti". Međutim, u ovom trenutku sam i dekan - čelnik institucije na kojoj bi doktorand bio zaposlen. Trebam li u dokumentaciji kao čelnika navoditi nekog drugog (prodekani primjerice), ili mogu biti potpisan na oba mjesta na dokumentima?
O: Možete se Vi potpisati na mjestima koja su predviđena za potpis čelnika ustanove.

P: Ovim putem bih Vas zamolila za informaciju vezanu za Projekt mladih istraživača. U natječaju HRZZ piše da projekt mora trajati najmanje godinu i pol od roka prijave, da li to znači da prilikom prijavljivanja doktoranda na natječaj, projekt već mora trajati ili se može prijaviti i projekt koji ima razrađen plan i program istraživanja pa bi trebao trajati najmanje godinu i pol?
O: Prilikom prijave mentora na natječaj, istraživački projekt mora trajati minimalno još 18 mjeseci. Ukoliko imate potvrdu ili ugovor da će istraživački projekt uskoro započeti, svakako istu priložite uz prijavu na natječaj.


29.11.2019.
P: Planiram se prijaviti na natječaj Projekt razvoja mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti te planiram da se doktorand upiše na Doktorski studij psihologije na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu (jedini doktorski studij iz psihologije u Zagrebu). Međutim, Filozofski fakultet upisuje doktorande samo svake dvije godine, te će natječaj za upise biti u veljači 2021., s početkom nastave na jesen 2021. S obzirom da je u uvjetima za doktorande HrZZ-ovog natječaja definirano da se prijaviti mogu samo kandidati  koji upisuju doktorski studij najkasnije u ak. god. 2020./2021., zanima me kako se može ovaj problem riješiti.
O: Sukladno uvjetima natječaja doktorski studij trebao bi biti upisan u akademskoj godini 2020/2021. Nažalost u obzir dolazi samo neki alternativni doktorski studij.

P: Molim Vas za pojašnjenje vezano uz epp, A i B obrasce  Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti. S obzirom da u trenutku prijave nije poznato koji će za projekt relevantni doktorski studiji u 2020/2021 upisivati nove studente, može li se u rubrikama koje se odnose na naziv doktorskog studija i naziv ustanove na kojoj se provodi studij koji će doktorand upisati unijeti a) općenito područje studija (primjerice prirodne znanosti) b) nazivi više studija i ustanova ili c) ostaviti neispunjene rubrike.
O: Jedan od kriterija vrednovanja je procjena razrade aktivnosti i obveza doktoranda na doktorskom studiju i povezanost s projektom kandidata za mentora. Stoga je potrebno navesti naziv studija i ustanove na kojoj se izvodi studij odnosno moguće je navesti više studija i ustanova uz dobro pojašnjenje.

P: Voditelj sam projekta HRZZ IP-2018-01-xxx. Netom prije objavljenog natječajnog roka i uvjeta natječaja, dva suradnika na projektu su iskazala želju za prijavu na natječaj za „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“. Međutim, projekt je vrlo interdisciplinaran te su spomenuti suradnici s drugih institucija (yy fakultet i zz fakultet). Da li je moguće da se oba kandidata prijave za mentore na ovom pozivu jer bi teme istraživanja i doktorata bile vrlo različite? Naime, vrlo je teško odlučiti koja tema bi u ovom trenutku imala
prednost!

O: Nije moguća prijava dva kandidata s istog istraživačkog projekta na istom natječajnom roku.

P: Zaposlen sam na xx u yy u statusu predavača. Naime xx ima ugovor o suradnji sa Fakultetom iz Nove Gorice iz Slovenije, gdje bih htio upisati Doktorski studij. Ja sam magistar ekonomskih znanosti, te bi mi navedeni fakultet priznao određeni broj ECTS bodova. Na fakultetu u Sloveniji sam pronašao i mentora za doktorat. Moje pitanje glasi; "Da li je moguće financiranje s Vaše strane ovakvog oblika Doktorskog studija pošto je isti u inozemstvu i mentor je iz inozemstva?"
O: Na natječaj „Projekt razvoja karijera mladih istraživača- izobrazba novih doktora znanosti“ prijavu podnosi kandidat za mentora za kojega je jedan od uvjeta da je u stalnom ranom odnosu u Republici Hrvatskoj. Potencijalni doktorand se javlja na javni natječaj koji raspisuje ustanova mentora, kojemu je odobreno financiranje doktoranda te se zapošljava isključivo na puno radno vrijeme.


26.11.2019.
P: Zainteresirana sam za vaš natječaj “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“. Magistra sam kazališne režije i radiofonije te sam već pet godina angažirana kao vanjski suradnik - asistent na xx. Zainteresirana sam za upis doktorata iz područja znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu.  S obzirom da na xx nisam stalno zaposlena, zanima me mogu li se svejedno prijaviti za vaš natječaj ili je uvjet stalno zaposlenje doktoranda na sastavnici Sveučilišta?
O: Na natječaj „Projekt razvoja karijera mladih istraživača- izobrazba novih doktora znanosti“ prijavu podnosi kandidat za mentora za kojega je jedan od uvjeta da je u stalnom ranom odnosu. Potencijalni doktorand se javlja na javni natječaj koji raspisuje ustanova mentora, kojemu je odobreno financiranje doktoranda.

P: U obrascu A, dio d. Financijski plan, da li se potrebni podaci upisuju samo u za to priloženu tablicu ili je osim ispunjene tablice potrebno (ili moguće) dati potrebne podatke i izvan tablice?
Ako su školarina za doktorski studij i ostali troškovi za rad doktoranda u potpunosti predviđeni u HrZZ projektu IP 2019-4 (koji je u postupku pregovora) na kojem je potencijalni mentor ujedno i voditelj, da li se mora prilagati dodatna izjava o sufinanciranju iz drugih izvora?

O: Budući da je obrazac A, dio obvezne natječajne dokumentacije koja se vrednuje, dio d. Financijski plan treba popuniti u predviđenom obrascu, nisu potrebni dodatni podaci. Ako je kandidat za mentora voditelj istraživačkog projekta na temelju kojeg će se prijaviti na natječaj za doktorande, nije potrebno prilagati dodatnu izjavu o sufinanciranju.

P: U tekstu natječaja je navedeno: " Prijaviti se mogu samo kandidati koji upisuju doktorski studij najkasnije u tekućoj akademskoj godini 2020/2021”. Budući da fakultet na kojem sam zaposlen otvara doktorski studij svake 2 godine, potencijalni doktorand bi doktorski studij mogao upisati tek ak.god. 2021/2022. Zanima me da li bi to bilo prihvatljivo ukoliko bi se plan razvoja karijere uskladio s takvom dinamikom studija i ukoliko bi u planu bila predviđena obrana disertacije u planiranom 4-godišnjem radoblju.
O: Sukladno uvjetima natječaja doktorski studij trebao bi biti upisan u akademskoj godini 2020/2021.

P: Vezano na otvoreni natječaj i niži uvjeti: Voditelj ili suradnik na znanstvenom projektu Hrvatske zaklade za znanost, EU ( Obzor 2020. i sl.) i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima1 uz koji će biti vezan znanstveni razvoj doktoranda. Projekt mora trajati najmanje 18 mjeseci od dana završetka roka za prijavu. Hoće li se smatrati prihvatljivim projekti odobreni na natječajnom roku IP/UIP 04-2019 koji će s provedbom započeti nakon 10.01.2020.
O: Projekti s natječjnog roka IP/UIP-2019-04 su prihvatljivi za prijavu na trenutno otvoreni natječaj. U slučaju da financijski pregovori ne budu uspješni, takvi projektni prijedlozi bit će administrativno odbačeni.

P: Da li se na ovom natječajnom roku mogu javiti za doktoranda, premda već vodim jednog kojeg sam dobila na natječajnom roku u 2018? Taj drugi doktorand bi radio na drugom HRZZ projektu na kojem sam suradnica, a dobili smo ga ove godine. 
O: Možete se javiti na ovaj natječajni rok. Naime, sukladno uvjetima natječaja moguća je prijava jednog člana istraživačke grupe po natječajnom roku, neovisno o prijavama na prethodnim natječajnim rokovima.

P: Može li na natječaj biti prijavljen doktorand koji ima upisan doktorski studij i kojem Zaklada u okviru aktivnog Istraživačkog projekta financira isključivo djelomičnu školarinu? U slučaju potvrdnog odgovora, do kada bi trajalo financiranje plaće doktoranda ako je dosadašnji doktorski studij polazio po nepunom vremenu kao izvanredni student?
P: Može li se na natječaj prijaviti doktorand koji je već upisao doktorski studij, položio sve ispite, prijavio temu te mu je tema odobrena na Sveučilištu?
O: Javni natječaj za zapošljavanje doktoranda raspisuje organizacija mentora kojemu je odobreno financiranje nakon provedenog vrednovanja. Ako na javnom natječaju bude odabran kandidat koji već studira na doktorskom studiju, financiranje se umanjuje za onoliko semestara koliko je doktorand već odslušao na doktorskom studiju neovisno je li doktorand izvanredni ili redovni student. Maksimalno financiranje iznosi 4 godine, odnosno 8 semestara.

P: Imam pitanje vezano uz uvjete za mentora na natječaju za doktorande objavljenom u studenom 2019. g. U natječaju pod uvjetima za mentore stoji: Na natječaj se mogu prijaviti znanstvenici koji su voditelji ili suradnici na znanstvenim projektima Zaklade,  različitim  EU  (npr.Obzor  2020.)  i  drugim  međunarodnim kompetitivnim projektima uz koji će biti vezan istraživački razvoj doktoranda. Projekt mora trajati najmanje 18 mjeseci od roka prijave.  Ja sam prijavio istraživački projekt na natječaju IP_04_2019 (posljednji natječaj za istraživačke projekte) i trenutno sam u postupku pregovora, tj. projekt je prošao i tu fazu i sad slijedi faza potpisivanja ugovora. Zbog određenih radova u Laboratoriju u kojem će se provoditi projekt ja sam stavio početak projekta 1.2.2020. Kako je rok za predaju prijave na natječaj za doktorande 10. 1. 2020. formalno promatrajući ja 10. 1. 2020. ne bi ispunjavao gore navedeni uvjet, ali u trenutku očekivanog početka financiranja (sredina 2020. g.) sigurno bi. Pitanje je da li se uz navedeni početak projekta mogu prijaviti na natječaj za doktorande, ili pak moram pomaknuti početak projekta na raniji datum kako bi u trenutku prijave na natječaj formalno zadovoljavao gore navedeni uvjet.
O: Možete se prijaviti na otvoreni natječaj i nije potrebno micati datum početka Vašeg istraživačkog projekta.

P: Mogu li se na natječaj HRZZ-a "doktorandi" javiti suradnici i voditelji na projektu u okviru natječaja "Ulaganje u znanost i inovacije". Ako mogu, koliko je prijava dozvoljeno ako se projekt odvija na tri različita fakulteta, sa svakog fakulteta po jedna ili jedna po projektu?
O: Na to pitanje ne možemo precizno odgovoriti jer taj segment Zaklada ne gleda administrativno. Zaklada administrativno provjerava trajanje projekta, a znanstveni aspekt i kompetitivnost projekata ocjenjuju odbori za vrednovanje. Projekt mora sadržavati znanstveno istraživačku komponentu u okviru koje će doktorand raditi istraživanje za svoj doktorski rad.
Sukladno uvjetima natječaja moguća je moguća je prijava jednog člana istraživačke grupe po natječajnom roku.

P: Zainteresirani smo za natječaj Projekt razvoja karijera mladih istraživača. Nije nam jasno počinje li rok od četiri godine teći od početka doktorskog studija ili od početka angažmana doktoranda na naslovnome Projektu. Naime, projektom bi bila angažirana doktorandica koja je odslušala sve kolegije doktorskog studija i preostaje joj položiti ispite, prijaviti temu i napisati doktorski rad. S obzirom na to da doktorandica radi u osnovnoj školi, dobivanje ovog projekta bi joj omogućilo da se intenzivnije posveti istraživačkome radu i izradi doktorske disertacije. Radi se o mladoj osobi koja bi na taj način optimalno započela znanstvenu karijeru.
O : Financiranje počinje od trenutka sklapanja ugovora o radu doktoranda s ustanovom na kojoj je zaposlen i mentor doktoranda. Financiranje je moguće odobriti najviše na četiri godine no ako kandidat za doktoranda već studira na doktorskom studiju, financiranje se može odobriti za ostatak studija, tj. za vrijeme preostalo do završetka 4. godine studija ( str. 14, Upute za prijavu na natječaj.)

P: Imam pitanje vezano uz Otvoreni natječaj: Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti. Aplicirao bi na navedeni natječaj temeljem projekta „xxx“ financiranog od strane Europskog fonda za regionalni razvoj. Nositelj projekta je xy, a yy partner. Naime, navedeni projekt je odobreno i potpisan od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja te je upućen na proceduru Senatu Sveučilišta u Zagrebu, obzirom na visinu financiranih sredstava. Obzirom da je rok za prijavu 10. siječnja 2020., postoji li mogućnost naknadne dostave odluke Senata, odnosno nakon sjednice koja bi trebala biti održana 14.sječnja 2020.
O: Prijava je moguća, ukoliko ne dostavite sve potrebne dokumente naknadno, Vaša će prijava biti adminsitrativno odbačena. Međutim, napominjemo, znanstveni aspekt i kompetitivnost projekata ocjenjuju odbori za vrednovanje. Projekt mora sadržavati znanstveno istraživačku komponentu u okviru koje će doktorand raditi istraživanje za svoj doktorski rad.

P: Kao potencijalnog voditelja HRZZ projekta zanima me mora li doktorand na projektu fizički biti u Zagrebu ili samo povremeno - jer jedan kandidat je upisao doktorski studij u Njemačkoj i mogao bi jako doprinjeti projektu ali ne može biti stalno u Hrvatskoj.
O:  Doktorand svakako mora biti zaposlen na ustanovi s koje je mentor te većinu vremena provesti u Hrvatskoj. Doktorandi bi trebali upisati doktorski studij u Hrvatskoj osim u iznimnim situacijama koje se razmatraju od slučaja do slučaja.
 

22.11.2019.

P: Mogu li se prijaviti na natječaj kao kandidat za mentora ako sam voditelj (velikog) kolaborativnog projekta koji je odobren u sklopu Erasmus+ Sport programa? Projekt započinje 1. 1. 2020. godine.
P: Zanima me je li ERASMUS+ XXXX projekt kojeg vodi mentor prihvatljiv projekt za prijavu na natječaj? Naime u projektu se bavimo razvojem i harmonizacijom doktorskih studija što obuhvaća i rad s doktorandima.
P: Da li se na natječaj mogu prijaviti znanstvenici koji su voditelji ili suradnici na Interreg EU projektima?
O: Na to pitanje ne možemo precizno odgovoriti jer taj segment Zaklada ne gleda administrativno. Zaklada administrativno provjerava trajanje projekta, a znanstveni aspekt i kompetitivnost projekata ocjenjuju odbori za vrednovanje. Projekt mora sadržavati znanstveno istraživačku komponentu u okviru koje će doktorand raditi istraživanje za svoj doktorski rad.

P: Trenutno vodim jedan uspostavni projekt HRZZ-a (2017-05-xxxx) na kojem imam dvije doktorandice od čega jedna prima plaću i školarinu iz projekta, a drugu u potpunosti financira ustanova na kojem se projekt provodi. Zanima me je li bi mi bili prihvatljivi prijavitelji, ako bi za drugu doktorandicu tražili sredstva preko ovog natječaja?
O: S jednog projekta može se javiti jedan član istraživačke grupe (voditelj ili suradnik) po natječaju. Dakle prihvatljivi ste prijavitelji neovisnu o trenutnom broju doktoranada na Vašem projektu.

P: Molim Vas da potvrdite da li se voditelji uspostavnih istraživačkih projekata mogu prijavljivati kao mentori na natječaj “Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti”.
O: Voditelji uspostavno istraživačkih projekata mogu se prijaviti kao mentori na natječaju “Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti”.

P: Proučio sam dokumentaciju objavljenu uz netom otvoreni natječaj Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti. Na više se mjesta traži navođenje prethodnih ili tekućih mentorstava doktorskih studenata, ali nije jasno, ako mi nešto nije promaknulo, je li riječ o nečemu sto se dodatno honorira pri evaluaciji prijave ili je to nužan uvjet za prijavu. Dakle, mogu li se na natječaj prijaviti i osobe koje prethodno nisu mentorirale doktorske studente (i mogu li one navesti iskustva mentoriranja druge vrste, poput mentoriranja studenata diplomskog studija) ili ne mogu?
O: Na natječaj se mogu prijaviti osobe koje prethodno nisu bili mentori studentima na doktorskom studiju. Ako je kandidat za mentora mladi stručnjak koji do sada nije mentorirao doktorskog studenta procjenjuju se njegova dosadašnja postignuća i znanstvena kvaliteta te samostalnost i organizacijske vještine koje ukazuju na potencijal za kvalitetno i uspješno vođenje doktoranda.