Dokumenti

USTROJ

NORMATIVNI AKTI


Akti doneseni do 2013. godine:

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

REVIZORSKA IZVJEŠĆA I ZAPISNICI O PROVEDENOM NADZORU

PLANIRANJE AKTIVNOSTI


JAVNA NABAVA

U skladu s obvezom utvrđenom člankom 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 Odluka Ustavnog suda) Hrvatska zaklada za znanost objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima ne smije zaključiti ugovor o javnoj nabavi.
 
 1. Plan nabave za 2018. godinu
 2. Izmjena Plana nabave za 2017. godinu
 3. Plan nabave za 2017. godinu
 4. Plan javne nabave za 2016. godinu
 5. Pravilnik o provedbi jednostavne nabave roba, usluga i radova (pročišćeni tekst)
 6. Izmjene i dopune Pravilnika o provedbi jednostavne nabave roba, usluga i radova
 7. Pravilnik o provedbi jednostavne nabave robe, usluga i radova
  1 - Zahtjev za dostavu podataka za izradu Plana nabave
  2 - Zahtjev za izmjenu-dopunu Plana nabave
  3 - Zahtjev za pokretanje postupka nabave
  4 - Poziv na dostavu ponude
  5 - Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda
 8. Plan javne nabave za 2015. godinu
 9. Plan javne nabave za 2014. godinu
 10. Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2013. godini
 11. Odluka o izmjenama i dopunama Plana javne nabave za 2013. godinu
 12. Odluka o dopuni Plana javne nabave za 2013. godinu
 13. Plan javne nabave za 2013.godinu 
 14. Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2012. godini
 15. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma