Otvoreni natječaji

3. 1. 2019.

Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori „Znanstvena suradnja“


Svrha Programa je prijenos znanja i privlačenja ulaganja u sustav znanosti RH te posredno i u sustav gospodarstva kroz suradnju domaćih i znanstvenika iz dijaspore. Konačni cilj Programa je poticanje zapošljavanja znanstvenika u ranoj fazi razvoja karijere i umrežavanje sa znanstvenicima u dijaspori. Također, razvijaju se i osnažuju kompetencije za sudjelovanje u natječajima europskih i međunarodnih organizacija.

Natječajem Programa „Znanstvena suradnja“ predviđena je provedba znanstveno-istraživačkih projekata u svim znanstvenim područjima u trajanju najdulje do 31.5.2023. godine (planirani je početak projekata rujan/listopad 2019. godine) te zapošljavanje najmanje dvaju mladih znanstvenika po projektu od kojih jedan mora biti doktorand, a ostali doktorandi ili poslijedoktorandi u ranoj fazi razvoja karijere. Financirat će se provođenje znanstvenog istraživanja, ukupan trošak plaća mladih znanstvenika, mobilnost i neizravni troškovi.

Datum raspisivanja natječaja: 3. siječnja 2019.
Rok za prijavu: 28. veljače 2019. do 13:00 (CET)
Istraživačko područje: sva znanstvena područja
Proračun natječaja: 42.500.000,00 kuna
Trajanje financiranja projekata: najmanje 3 godine, najdulje do 31. 5. 2023.
Okvirni početak projekata: rujan/listopad 2019. godine. Projekti trebaju započeti najkasnije 3 mjeseca nakon primitka obavijesti o otvaranju pregovora o radnom i financijskom planu.
 
Prijava na natječaj bit će moguća isključivo putem EPP sustava (https://epp.hrzz.hr/). EPP sustav bit će otvoren za prijave tijekom siječnja. Obavijest o otvaranju EPP sustava bit će objavljena na mrežnim stranicama HRZZ-a, a svi se korisnici već mogu registrirati u EPP sustav.

15. 2. 2019.
Dostupne su nove verzije (1.4._15.2.2019.) Natječaja za prijavu projektnih prijedloga (hrv/engl) i Uputa za podnositelje projektnih prijedloga (hrv/engl). Izmjene se odnose na sljedeće:
 • U Natječaju za prijavu projektnih prijedloga dodano je da se doktorandi i poslijedoktorandi zapošljavaju na puno radno vrijeme;
 • U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga izbrisana je napomena vezana uz izdavanje računa za troškove prijevoza i smještaja sa str. 12. u kojoj je bilo navedeno da računi za troškove prijevoza i smještaja moraju glasiti na matičnu organizaciju voditelja projekta. Naime, osim opcije da prijevoz i smještaj izravno plati matična organizacija voditelja projekta, račune za prijevoz i smještaj može podmiriti i osoba koja koristi ove usluge, a kojoj je izdan putni nalog od matične organizacije provedbe projekta, a u svrhu obračuna i refundacije troškova matičnoj organizaciji prilaže račune koji su joj izdani kao fizičkoj osobi te potvrde o plaćanju.
 • U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 8, dio D Prilozi i upute za ispunjavanje, razdvojene su stavke Kopija potvrde o državljanstvu/nacionalnosti za suvoditelja i Kopija potvrde o radnom odnosu suvoditelja kako bi bilo jasno da samo potvrda o radnom odnosu suvoditelja mora biti na engleskom jeziku.

6. 2. 2019. 
Dostupne su nove verzije (1.3._5.2.2019.) Natječaja za prijavu projektnih prijedloga (hrv/engl), Uputa za podnositelje projektnih prijedloga (hrv/engl) te Obrasca za prijavu (hrv/engl). Izmjene se odnose na sljedeće:
 • U Natječaju za prijavu projektnih prijedloga izmijenjen je datum važenja potvrde Porezne uprave kako bi bio usklađen s tekstom iz Uputa za podnositelje projektnih prijedloga, te sada glasi: „Potvrda ne smije biti starija od 30 dana na dan podnošenja prijave i treba biti ovjerena od strane Porezne uprave.“.
 • U Obrascu za prijavu na dijelu stranica uklonjeno je zaglavlje s logom i lentom ESF-a kako bi se moglo poštivati ograničenje donje margine (1.5).
 • U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na str. 14. uklonjen je stavak 5. Troškovi za usavršavanje i znanstveno istraživanje koji se odnosio na ograničenje od 7.500,00 HRK  za troškove smještaja i prijevoza. Sukladno izmjeni, troškovi smještaja i prijevoza u okviru kratkoročne mobilnosti nisu ograničeni iznosom, ali moraju odgovarati realnim iznosima ovisno o lokaciji.
 • U uputama za podnositelje, dio D Prilozi i upute za ispunjavanje (str. 8.) dodana su pisma namjere. Pismo obveze (letter of commitment, u propisanom obrascu) dostavljaju partnerska organizacija, organizacija podnositelja i organizacija suvoditelja. Suradnici koji nisu s matične organizacije podnositelja (uključujući umirovljenike, studente i nezaposlene) prilažu pismo namjere u slobodnoj formi na hrvatskom i engleskom jeziku (u slučaju stranaca samo na engleskom jeziku).
3. 1. 2019.
Dostupne su nove verzije natječajne dokumentacije. Izmjene u odnosu na natječajnu dokumentaciju objavljenu 2. studenoga 2018. godine odnose se na sljedeće:
 • Produljenje trajanja financiranih projekata s prethodno planiranog 31. prosinca 2022. godine na 31. svibnja 2023. godine.
 • Izmjena formulacije iz Natječaja za prijavu projektnih prijedloga, str. 4. „U vrijeme otvaranja Natječaja podnositelj ne može biti voditelj ili suvoditelj niti jednog UKF ili HRZZ projekta koji je u tijeku.“ u sljedeću formulaciju: „U vrijeme otvaranja Natječaja podnositelj može biti voditelj, suvoditelj ili suradnik na najviše jednom UKF ili HRZZ projektu koji je u tijeku.“.
 • Vezano uz pravilo o mogućem sudjelovanju na najviše dva projekta istovremeno i dalje vrijedi iznimka za projekte koji završavaju u 2019. godini uz izmjenu datuma završetka provedbe s 30. lipnja 2019. godine na 31. kolovoza 2019. godine.
 • Produljenje roka za zapošljavanje doktoranda sa šest na devet mjeseci od početka projekta.
 • Dodana je napomena da je plaća doktoranada prihvatljiv trošak od trenutka upisa na doktorski studij, sukladno pravilima ESF-a.
 • Sukladno odluci provedbenih tijela ESF-a neizravni se troškovi obračunavaju prema fiksnoj stopi od 5% ukupno planiranih troškova osoblja.
Napomena: U nastavku su objavljene važeće verzije natječajne dokumentacije. 

Natječaj i upute
PZS-2019_Natječaj za prijavu projektnih prijedloga
PZS-2019_Call for Proposals

PZS-2019_Upute za podnositelje projektnih prijedloga
PZS-2019_Guide for Applicants
 
Prijavna dokumentacija
PZS-2019_Administrativni obrazac - administrativni se obrazac automatski generira iz EPP sustava
PZS-2019_Administrative form

PZS-2019_Obrazac za prijavu
PZS-2019_Application Form

PZS-2019_Obrazac za životopis_Voditelj projekta
PZS-2019_CV Form_Applicant

PZS-2019_CV Form_Co-leader

PZS-2019_Financijski plan - financijski će se plan ispunjavati unutar EPP sustava, stoga je .xlsx dokument samo ogledni primjerak
PZS-2019_Financial plan

PZS-2019_Radni plan - radni se plan ispunjava unutar EPP sustava, stoga je .docx dokument samo ogledni primjerak
PZS-2019_Work plan

PZS-2019_Pismo obveze organizacije podnositelja
PZS-2019_Letter of commitment_Applicant organization

PZS-2019_Letter of commitment_Co-leader organization

PZS-2019_Pismo obveze_Partner
PZS-2019_Letter of commitment_Partner

PZS-2019_Izjava Organizacije_podnositelj

PZS-2019_Izjava Organizacije_partner

PZS-2019_Eticka_pitanja

Kriteriji za administrativni pregled i vrednovanje
PZS-2019_Protokol za Administrativni pregled prijava
PZS-2019_Individual Evaluation Form (Peer Review)
PZS-2019_Obrazac-Panel_završno vrednovanje

Upiti vezani uz natječaj zaprimaju se isključivo putem elektroničke pošte na adresu znanstvena.suradnja@hrzz.hr

Zaprimljeni upiti kao i odgovori bit će objavljeni na mrežnim stranicama Zaklade.

 
  
 

Natječaj QuantERA 201921. studenoga 2018.

Natječaj QuantERA 2019


Mreža QuantERA (ERA-NET Cofund in Quantum Technologies) objavljuje drugi poziv na podnošenje prijedloga u području kvantnih tehnologija. Podneseni prijedlozi trebali bi biti primjer suradnje i višedisciplinarnosti u naprednoj znanosti i/ili najsuvremenijem inženjerstvu, koji imaju potencijal za pokretanje ili poticanje novih smjerova razvoja kvantnih tehnologija, čime će se Europi omogućiti da ubrzo preuzme vodeću ulogu u tim perspektivnim područjima tehnologija budućnosti.

Projektni prijedlozi trebali bi obuhvaćati jedno od sljedećih područja ili više njih:
 1. kvantna komunikacija
 2. kvantna simulacija
 3. kvantno računanje
 4. kvantne informacijske znanosti
 5. kvantno mjeriteljstvo.
Dostupna financijska sredstva: oko 20 milijuna EUR (HRZZ sudjeluje u natječaju s 200.000 EUR).

Postupak prijave i vrednovanja: Projektne prijedloge podnose konzorciji koji se sastoje od istraživača/istraživačkih skupina iz barem tri države koje sudjeluju u Natječaju QuantERA 2019, a prijave se podnose u jednom koraku (istovremeno se podnose skraćeni prijedlog i konačni prijedlog).

Koordinator konzorcija skraćene i konačne prijedloge ispunjava na obrascima koji se nalaze u nastavku, a podnosi ih putem sustava ESS, koji će biti dostupan na mrežnim stranicama QuantERA-e u prosincu 2018. Koordinator u sustav ESS unosi opis projekta te administrativne i financijske podatke o projektu.

Prijedlozi će se vrednovati na temelju sljedećih kriterija:
 1. izvrsnost
 2. učinak
 3. kvaliteta i učinkovitost provedbe.
Rok za podnošenje skraćenih i konačnih prijedloga je 18. veljače 2019. u 17.00 CET.

Zemlje koje sudjeluju u natječaju: Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Češka, Danska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Izrael, Italija, Latvija, Litva, Norveška, Poljska , Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Švicarska, Turska, Ujedinjeno Kraljevstvo.

Cilj je QuantERA-e širenje izvrsnosti u istraživanjima u cijelom europskom gospodarskom prostoru. Stoga se konzorciji potiču da uključe partnere iz novih zemalja članica EU-a i zemalja kandidatkinja koje sudjeluju u natječaju: Bugarske, Hrvatske, Češke, Mađarske, Latvije, Litve, Poljske, Portugala, Rumunjske, Slovačke, Slovenije i Turske.

Za više informacija posjetite službenu objavu Natječaja 2019 na sljedećoj poveznici. Svi relevantni dokumenti nalaze se u nastavku:
Alat za pretraživanje potencijalnih partnera (Partner Search Tool): QuantERA je osigurala poseban mrežni prostor za umrežavanje partnera. Ako želite objaviti projektnu ideju, registrirajte se na sljedećoj poveznici: https://ncn.gov.pl/partners/quantera2/.

Upute za voditelje istraživačkih skupina iz Hrvatske u okviru projektnog konzorcija (hrvatski prijavitelji), u kojima su navedeni uvjeti koje moraju ispuniti i dokumentacija koju će morati dostaviti Hrvatskoj zakladi za znanost u roku od 10 dana od podnošenja projektnog prijedloga od strane cijelog konzorcija nalaze se u nastavku:
Svim se partnerima u projektnim konzorcijima preporučuje da provjere nacionalne kriterije i uvjete prihvatljivosti koje propisuje organizacija iz njihove zemlje jer su u njima navedene važne informacije, kao što su informacije o ispunjavanju tablica proračuna.

Za dodatne informacije možete se obratiti sljedećim osobama:

Informacije o cjelokupnom Natječaju QuantERA 2019:
 • Jérôme Lasne (Agence Nationale de la Recherche, ANR), e-mail: jerome.lasne@anr.fr, tel. +33 (0)1 73 54 83 38
Koordinator konzorcija QuantERA, National Science Centre (NCN), Poljska
Hrvatski prijavitelji sa svojim se upitima mogu obratiti izravno Hrvatskoj zakladi za znanost
 • Kristina Kotiščak (voditeljica Odjela za međunarodne programe i fondove), e-mail: kristinak@hrzz.hr
 • Dario Lečić (koordinator međunarodnih natječaja), e-mail: dario@hrzz.hr.

 

QuantERA Call 2019


QuantERA Network is pleased to announce its 2nd call for proposals in the field of quantum technologies. Submitted proposals should explore collaborative advanced multidisciplinary science and/or cutting-edge engineering with the potential to initiate or foster new lines of quantum technologies and help Europe grasp leadership early on in promising future technology areas.
Thematic scope of proposals should include one or more of the following areas:
 1. Quantum communication
 2. Quantum simulation
 3. Quantum computation
 4. Quantum information sciences
 5. Quantum metrology sensing and imaging
Funding: ca. EUR 20 M

Application and evaluation procedure: A one stage application procedure (joint submission of short and full proposals) will be open for consortia composed of researchers from at least three countries participating in the QuantERA Call 2019.
The coordinator compiles a short and a full proposal using the templates available below and submits them via the Electronic Submission System (ESS): she or he uploads the project description in the ESS and enters the administrative and financial project data in the ESS. The ESS will be open in late December 2018.

Proposals will be evaluated according to the following criteria:
 1. Excellence,
 2. Impact,
 3. Quality and efficiency of the implementation.
The deadline for submitting short and full proposals is February 18th, 2019, 17.00 Central European Time.

Participating countries: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, France, Germany, Greece, Hungary, Israel, Italy, Latvia, Lithuania, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom.

QuantERA aims at spreading research excellence throughout the whole European Research Area. Therefore, proposal consortia are encouraged to include partners from the widening countries participating in the call: Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia and Turkey.

Partner Search Tool: QuantERA has secured a dedicated networking space. To share your project idea please register at https://ncn.gov.pl/partners/quantera2/.

Info & networking session will be organized by the QuantERA consortium on December 5th, 2018 during the ICT 2018 Event in Vienna. The event will take place in the Austria Center Vienna (Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220, Wien) in Room L8 from 14.30 until 16.00. Interested researchers and stakeholders can register for the event here.

For details please refer to the QuantERA Call 2019 Announcement. All relevant documents are provided below:
Guidelines for Principal Investigators (Croatian applicants), which include the conditions to be met and the documentation that will have to be submitted to the Croatian Science Foundation after submission of the consortium project proposal, are as follows:
All applicants are advised to check the relevant national eligibility criteria and requirements, as those provide important information, for instance on how to fill out the budget tables.

If you have any question regarding the national eligibility rules, please contact a respective National/ Regional Funding Organisation. For national contacts in the QuantERA countries, please see the QuantERA Call 2019 Announcement.

For further information, please contact:

Call Information:
 • Mr. Jérôme Lasne (Agence Nationale de la Recherche, ANR), e-mail: jerome.lasne@anr.fr, tel. +33 (0)1 73 54 83 38
QuantERA Coordinator, National Science Centre (NCN), Poland
Croatian Principal Investigators should contact the Croatian Science Foundation directly: 
 • Kristina Kotiščak (Head of the International Programmes and Funds Department), e-mail: kristinak@hrzz.hr
 • Dario Lečić (International Programmes Coordinator), e-mail: dario@hrzz.hr