Otvoreni natječaji

Program poticanja istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području klimatskih promjena

Vlada Republike Hrvatske na svojoj 264. sjednici održanoj 5. studenog 2015. godine donijela je odluku o donošenju Programa poticanja istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području klimatskih promjena za razdoblje od 2015. do 2016. godine. Sredstva za provedbu ovog Programa, temeljem Plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2016. godine osigurava Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a implementira ga Hrvatska zaklada za znanost. Cilj  je ovoga Programa potpora istraživačkim i razvojnim aktivnostima u području ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama. Privlačenjem hrvatske istraživačke zajednice da aktivnije sudjeluje u rješavanju nacionalno važnih problema vezanih uz klimatske promjene i povezane mjere uz poseban naglasak na energetsku održivost te međusobnu suradnju različitih sektora stavlja se dodatni naglasak na razvoj održivog društva.
 
Ukratko o natječaju
Datum raspisivanja natječaja: 1. travnja 2016.
Rok za prijavu: 30. lipnja 2016. do 13:00
Voditelj projekta: 
• Aktivan istraživač s doktoratom znanosti, iskustvom u vođenju istraživačkih skupina i projekata.
• Znanstvenik koji je temeljem dosadašnjih postignuća dao snažan doprinos znanosti i razvoju istraživanja.
• Znanstvenik u stalnom radnom odnosu na javnom sveučilištu, javnom znanstvenom institutu u Republici Hrvatskoj te na drugim pravnim osobama koje obavljaju znanstvenu djelatnost i upisane su u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta ili redoviti član HAZU. Redoviti članovi HAZU mogu biti voditelji projekta i kada nisu u stalnom radnom odnosu.
• Upisan u upisnik znanstvenika pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta
Ukupan proračun natječaja : do 17.000.000,00 kuna.
Iznos financiranja po pojedinom projektu: od 500.000,00 kn do 2.000.000,00 kn.
Trajanje pojedinog projekta: od 1 do 2 godine.
Okvirni početak projekta: studeni - prosinac 2016. godine.
 
TEKST NATJEČAJA   

UPUTE ZA PODNOSITELJE PROJEKTNIH PRIJAVA NA NATJEČAJ
Važno: Svi se upiti podnose isključivo putem adrese elektroničke pošte okolis@hrzz.hr