Baza projekata

Detalji projekta<< Pretraživanje


Naziv projekta:
Vitalitet obične bukve (Fagus sylvatica L.) u izmijenjenim klimatskim uvjetima


Voditelj:Vrsta natječaja:
Nenad PotočićIP

Rok:Šifra:Akronim:Trajanje:Status:Vrijednost financiranja:
2018-015222VitaClim01.11.2018 - 31.10.2022U tijeku993.662,82 Kn

Znanstvena područja:
Biotehničke znanosti

Znanstvena polja:
Šumarstvo, Interdisciplinarne biotehničke znanosti

Ustanova:
Hrvatski šumarski institut

Suradnici:
Ivan Seletković, Mladen Ognjenović, Tomislav Levanič, Jonard Mathieu, Pasi Rautio, Volkmar Timmermann, Nicole Wellbrock, Miran Lanšćak, Karin Rebel, Renata Sokol Jurković

Ključne riječi:
defolijacija, prirast, ishrana bilja, fotosinteza, modeliranje, rasadnički pokus

Sažetak:
Vitalitet ili stanje stabla možemo definirati kao sposobnost stabla da asimilira, preživi stres i reagira na promjenu okolišnih uvjeta. Promijenjeni klimatski uvjeti smatraju se kritičnim za stanje stabala, jer određuju dostupnost vode u smislu njezine apsorpcije i transporta u drveću, a nedostatak vode uzrokuje nedostatnu ishranu biljaka i posljedični gubitak vitaliteta. Osnovni cilj ovog projekta je istražiti utjecaj promijenjenih klimatskih uvjeta na različite indikatore vitaliteta drveća, kao i njihove moguće međuovisnosti. Koristit ćemo nacionalne i europske podatke o osutosti obične bukve iz baze podataka ICP Forests programa i upotpuniti ih uzorkovanjem lišća, tla i izvrtaka stabala bukve na ICP Forests plohama razine I u Hrvatskoj. Povijesni klimatski podaci i projekcije klime biti će korišteni za daljnje analize. Modelirati ćemo promjene osutosti kroz vrijeme i prostor i odrediti utjecaj klimatskih uvjeta na osutost bukve ujedno ispitujući prikladnost pojedinih statističkih metoda. Istražit ćemo utjecaj klimatskih uvjeta na ishranu bukve biogenim makroelementima i odrediti da li se njihove koncentracije razlikuju u odnosu na osutost stabala. Naš je cilj također utvrditi postoje li povezanosti osutosti i debljinskog prirasta, uključujući mogući efekt kašnjenja. Konačno, fiziologija stresa obične bukve biti će istražena u kontroliranim uvjetima analizirajući fotosintezu, rast i ishranu sadnica u uvjetima sušnog stresa i za vrijeme oporavka od suše, upotpunjujući naša planirana istraživanja u bukovim sastojinama. Rezultati ovog projekta osigurati će podlogu za različite procese odlučivanja vezane uz gospodarenje šumama, usluge šumskih ekosustava, izvješćivanje o stanju šuma kao i planiranje u svrhu smanjenja posljedica klimatskih promjena.