Praćenje projekata

Hrvatska zaklada za znanost  za sve projekte koje financira organizira i sustavno praćenje i nadgledanje projektnih aktivnosti, trošenje  sredstava te poštivanje ostalih ugovornih obveza. Za projekte trajanja duže od godine dana jednom se godišnje podnosi periodično izvješće o napretku i financijskom poslovanju. Nakon završetka projekta voditelji moraju Zakladi podnijeti završno izvješće. Za projekte trajanja do 12 mjeseci, vrijeme i način podnošenja periodičnog i završnog izvješća propisani su natječajem i ugovorom o dodjeli sredstava. Sva izvješća se podnose na propisanim obrascima, a nakon vrednovanja, slijedom rezultata, Upravni odbor odlučuje o daljnjem financiranju projekta.

Ovdje možete preuzeti Priručnik z a praćenje financiranih projekata