Za voditelje HRZZ projekata

Poštovani voditelji projekata Hrvatske zaklade za znanost,

dobrodošli na mrežne stranice pregleda administrativnih obveza.
Izvještavanje o provedbi projekta i izmjenama projektnoga plana obveza su voditelja svih projekata financiranih iz sredstava HRZZ-a.
Ugovorom o dodjeli sredstava predviđeno je godišnje izvještavanje o provedbi projekta, a ono se provodi pregledom znanstvenih i ostalih projektnih aktivnosti (opisno izvješće) te financijskim izvještavanjem (financijsko izvješće). Upute za pripremu opisnog i financijskog izvješća te obrasci za izvješće dostupni su u lijevom izborniku.
Ako se tijekom provedbe projekta pojavi potreba za izmjenom radnog ili financijskog plana ili bilo kakvom drugom izmjenom u odnosu na projektni prijedlog koji je odobren za financiranje, voditelj projekta dužan je zatražiti od HRZZ-a odobrenje izmjene projektnoga prijedloga. Izmjene radnog i financijskog plana voditelj projekta prikazuje u Obrascu za izmjenu radnog i/ili financijskog plana dostupnom na ovim stranicama te molbu šalje na adresu e-pošte znanstvenoga područja projekta putem koje komunicira s HRZZ-om.
Po završetku zadnje godine provedbe projekta voditelji pripremaju završno izvješće projekta koje su dužni predati u roku od 30 dana od dana završetka projekta.
Voditelji projekata koji su mentori doktorandima zaposlenim u okviru natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanost“ ili koji zapošljavaju poslijedoktorande uključivanje na projekt prijavljuju prema uputama u lijevom izborniku.
Za sve dodatne informacije molimo vas da kontaktirate koordinatore znanstvenih projekata i programa putem adrese e-pošte znanstvenoga područja projekta.