Paneli za vrednovanje

Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost imenovao je panele za vrednovanje projektnih prijedloga prijavljenih na natječaje Hrvatske zaklade za znanost.
Paneli se osnivaju prema znanstvenim područjima: prirodne znanosti, tehničke znanosti, biotehničke znanosti, biomedicina i zdravstvo, društvene znanosti i humanističke znanosti. Ovisno o prijavama na pojedini natječaj može se osnovati i panel za interdisciplinarno područje.
Osnovne zadaće panela su procjena projektnih prijedloga te osiguravanje provedbe postupka vrednovanja, u skladu s Priručnikom za vrednovanje projektnih prijedloga i ostalim općim aktima Zaklade.
Mandat članova panela traje tri godine s mogućnošću jednog reizbora. Imenovani članovi panela za vrijeme trajanja mandata mogu prijaviti projektni prijedlog ili biti u statusu suradnika na projektu, međutim tada ne mogu sudjelovati u vrednovanju na tom natječajnom roku.
Članovi panela za svoj rad ne primaju naknadu.
 
Panele za vrednovanje čine sljedeći članovi:

1)   Biomedicina i zdravstvo

P1 – Temeljne medicinske znanosti
Titula, ime i prezime Ustanova
dr. sc. Marijeta Kralj Institut Ruđer Bošković
prof. dr. sc. Hrvoje Banfić Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet
prof. dr. sc. Tihana Lenac Roviš Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
prof. dr. sc. Antonija Jurak Begonja Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju
dr. sc. Tihomir Balog Institut Ruđer Bošković
prof. dr. sc. Fran Borovečki Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet
prof. dr. sc. Davor Želježić Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
prof. dr. sc. Olga Gornik Sveučilište u Zagrebu,
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
doc. dr. sc. Željka Krsnik Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet
prof. dr. sc. Janoš Terzić Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet

 
 
Panel BMZ-2 - Kliničke medicinske znanosti, Veterinarska medicina, Dentalna medicina
 
Titula, ime i prezime Ustanova
 
prof. dr. sc. Boris Labar Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet
 
prof. dr. sc. lvan Bubić Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
 
prof. dr. sc. Toni Valković Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
 
prof. dr. sc. Marko Samardžija Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet
 
prof. dr. sc. Alemka Markotić Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet
 
doc. dr. sc. Alenka Gagro Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
 
dr. sc. Ivan Gornik KBC Zagreb
 
doc. dr. sc. Relja Beck Hrvatski veterinarski institut
 
prof. dr. sc. Goran Tešović Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet
 
prof. dr. sc. Zdravko Janicki Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet
 
 prof. dr. sc. Asja Čelebić       Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
 

prof. dr. sc. Sanja Kolaček

Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet
 
Panel BMZ-3 - Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, Farmacija
 
Titula, ime i prezime Ustanova
 
izv. prof. dr. sc. Tatjana Škarić-Jurić Institut za antropologiju
 
prof. dr. sc. Vesna Jureša Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet
 
prof. dr. sc. Irena Žuntar Sveučilište u Zagrebu,
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
 
prof. dr. sc. Dean Konjević Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet
 
prof. dr. sc. Ana Marušić Sveučilište u Splitu, Medicinski Fakultet
 
prof. dr. sc. Vladimir Mićović Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
 
 
 
2)   Biotehničke znanosti
 
P1 – Biotehnologija, Prehrambena tehnologija, Nutricionizam
 
Titula, ime i prezime Ustanova
prof. dr. sc. Jurislav Babić Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
prof. dr. sc. Mladen Brnčić Sveučilište u Zagrebu,
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
prof. dr. sc. Karin Kovačević Ganić Sveučilište u Zagrebu,
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
dr. sc. Igor Lukić Institut za poljoprivredu i turizam
prof. dr. sc. Dubravka Samaržija Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
doc. dr. sc. Ivan Župan Sveučilište u Zadru
prof. dr. sc. Daniela Čačić Kenjerić Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
 
P2 – Poljoprivreda, Šumarstvo, Drvna tehnologija
 
Titula, ime i prezime Ustanova
prof. dr. sc. Goran Kušec Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet Osijek
prof. dr. sc. Vlatka Rozman Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet Osijek
dr. sc. Domagoj Šimić Poljoprivredni institut Osijek
doc. dr. sc. Vjekoslav Živković Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
prof. dr. sc. Edi Maletić Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
prof. dr. sc. Ante Ivanković Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
izv. prof. dr. sc. Gabrijel Ondrašek Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
dr. sc. Alojzije Lalić Poljoprivredni institut Osijek
 
 
3)   Društvene znanosti

P1 – Ekonomija
 
Titula, ime i prezime Ustanova
 
dr. sc. Jelena Budak Ekonomski institut
 
prof. dr. sc. Mirjana Čižmešija Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet
 
prof. dr. sc. Sunčica Oberman Peterka Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet
 
prof. dr. sc. Nataša Šarlija Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet
 
 
P2 – Informacijske i komunikacijske znanosti
 
Titula, ime i prezime Ustanova
 
izv. prof. dr. sc. Gordana Vilović Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti
 
prof. dr. sc. Zrinjka Peruško Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti
 
izv. prof. dr. sc. Sonja Špiranec Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
 
prof. dr. sc. Neven Vrček Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike
 
prof. dr. sc. Marija Maja Jokić Institut za društvena istraživanja
 
izv. prof. dr. sc. Nada Zgrabljić Rotar
Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji
 

izv. prof. dr. sc. Markus Schatten
 
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike
 
P3 – Politologija, sociologija, socijalne djelatnosti, demografija, sigurnosne studije, rodni studiji
 
Titula, ime i prezime Ustanova
 
prof. dr. sc. Branislava Baranović Institut za društvena istraživanja
 
izv. prof. dr. sc. Dagmar Radin Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti
 
prof. dr. sc. Zoran Kurelić Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti
 
prof. dr. sc. Ivan Rimac Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
 
 
P4 – Pedagogija, psihologija, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, logopedija, kineziologija
 
Titula, ime i prezime Ustanova
 
prof. dr. sc. Dinka Čorkalo Biruški Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
 
prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić Sveučilište u Zadru
 
dr. sc. Renata Franc Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
 
prof. dr. sc. Kornelija Mrnjaus Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
 
prof. dr. sc. Đurđica Miletić Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet
 

doc. dr. sc. Pavle Mikulić
Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
 
P5 – Pravo
 
Titula, ime i prezime Ustanova
 
prof. dr. sc. Marko Petrak Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
 
izv. prof. dr. sc. Mirela Župan Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet
 
prof. dr. sc. Alan Uzelac Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
 
prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
 
prof. dr. sc. Mira Lulić Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet
 
prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
 
 
4)    Humanističke znanosti
 
Panel HZ-1- Filologija
 
Titula, ime i prezime Ustanova
 
prof. dr. sc. Amir Kapetanović Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
 
prof. dr. sc. Mirjana Polić Bobić Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
 
prof. dr. sc. Tamara Tvrtković Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji
 
prof. dr. sc. Josip Lisac Sveučilište u Zadru
 
prof. dr. sc. Davor Dukić Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
 
prof. dr. sc. Sanja Roić Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
 
prof. dr. sc. Neven Jovanović Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
 
 
Panel HZ-2- Filozofija, teologija
 
Titula, ime i prezime Ustanova
 
prof. dr. sc. Zvonimir Čuljak  Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji
 
prof. dr. sc Davor Pećnjak Institut za filozofiju
 
prof. dr. sc Ante Mateljan  Katolički bogoslovni fakultet Split
 
dr. sc. Luca Malatesti Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci
 
prof. dr. sc. Nadežda Čačinovič Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
 
 
Panel HZ-3- Povijest, arheologija
 
Titula, ime i prezime Ustanova
 
prof. dr. sc. Aleksandar Durman Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
 
prof. dr. sc. Robert Matijašić Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
 
prof. dr. sc. Zdenka Janeković Römer Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
 
prof. dr. sc. Mirjana Matijević Sokol Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
 
prof. dr. sc. Stjepan Ćosić Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet
 
 
Panel HZ-4- Povijest umjetnosti, antropologija, etnologija, znanost o umjetnosti
 
Titula, ime i prezime Ustanova
 
prof. dr. sc. Grozdana Marošević Institut za etnologiju i folkloristiku
 
prof. dr. sc. Anita Sujoldžić Institut za antropologiju
 
prof. dr. sc. Jadranka Grbić Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
 
prof. dr. sc. Dragan Damjanović Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
 
 dr. sc. Irena Martinović Klarić Institut za društvena istraživanja
 
prof. dr. sc. Marina Vicelja

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet


akademik Radoslav Tomić
Institut za povijest umjetnosti.
 
5)   Prirodne znanosti

Panel PZ-1- Biologija
 
Titula, ime i prezime Ustanova
prof. dr. sc. Živana Ninčević Gladan Institut za oceanografiju i ribarstvo
prof. dr. sc. Mladen Šolić Institut za oceanografiju i ribarstvo
izv. prof. dr. sc. Marijana Peričić Salihović Institut za antropologiju
prof. dr. sc. Kristian Vlahoviček Sveučilište u Zagrebu,
Prirodoslovno-matematički fakultet
izv. prof. dr. sc. Vlatka Zoldoš Sveučilište u Zagrebu,
Prirodoslovno-matematički fakultet
dr. sc. Zrinka Kovarik Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
dr. sc. Brankica Mravinac Institut Ruđer Bošković
prof. dr. sc. Miranda Mladinić Pejatović Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju
izv. prof. dr. sc. Sven Jelaska Sveučilište u Zagrebu,
Prirodoslovno-matematički fakultet
 
Panel PZ-2- Fizika
 
Titula, ime i prezime Ustanova
dr. sc. Andreja Gajović Institut Ruđer Bošković
prof. dr. sc. Miroslav Požek Sveučilište u Zagrebu,
Prirodoslovno-matematički fakultet
izv. prof. dr. sc. Vernesa Smolčić Sveučilište u Zagrebu,
Prirodoslovno-matematički fakultet
izv. prof. dr. sc. Krešimir Kumerički Sveučilište u Zagrebu,
Prirodoslovno-matematički fakultet
prof. dr. sc. Leandra Vranješ Markić Sveučilište u Splitu,
Prirodoslovno-matematički fakultet
prof. dr. sc. Nenad Pavin Sveučilište u Zagrebu,
Prirodoslovno-matematički fakultet
dr. sc. Biljana Lakić Institut Ruđer Bošković
dr. sc. Osor Slaven Barišić Institut za fiziku
dr. sc. Ticijana Ban Institut za fiziku
 
Panel PZ-3- Geofizika, Geologija
 
Titula, ime i prezime Ustanova
prof. dr. sc. Mirko Orlić Sveučilište u Zagrebu,
Prirodoslovno-matematički fakultet
doc. dr. sc. Ivana Herceg Bulić Sveučilište u Zagrebu,
Prirodoslovno-matematički fakultet
dr. sc. Slobodan Miko Hrvatski geološki institut
prof. dr. sc. Mladen Juračić Sveučilište u Zagrebu,
Prirodoslovno-matematički fakultet
prof. dr. sc. Ivan Sondi Sveučilište u Zagrebu,
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
prof. dr. sc. Nedjeljka Žagar Sveučilište u Ljubljani, Fakultet za matematiku i fiziku
prof. dr. sc. Franjo Šumanovac Sveučilište u Zagrebu,
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
 
Panel PZ-4- Kemija
 
Titula, ime i prezime Ustanova
dr. sc. Kata Majerski Institut Ruđer Bošković
dr. sc. Robert Vianello Institut Ruđer Bošković
prof. dr. sc. Milan Sak-Bosnar Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
prof. dr. sc. Davor Kovačević Sveučilište u Zagrebu,
Prirodoslovno-matematički fakultet
prof. dr. sc. Dubravka Matković-Čalogović Sveučilište u Zagrebu,
Prirodoslovno-matematički fakultet
prof. dr. sc. Silvana Raić-Malić Sveučilište u Zagrebu,
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
dr. sc. Ivan Halasz Institut Ruđer Bošković
prof. dr. sc. Maja Pavela-Vrančić Sveučilište u Splitu,
Prirodoslovno-matematički fakultet
prof. dr. sc. Nives Galić Sveučilište u Zagrebu,
Prirodoslovno-matematički fakultet
 
Panel PZ-5 – Matematika
 
Titula, ime i prezime Ustanova
prof. dr. sc. Ninoslav Truhar Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
prof. dr. sc. Mladen Jurak Sveučilište u Zagrebu,
Prirodoslovno-matematički fakultet
prof. dr. sc. Nenad Antonić Sveučilište u Zagrebu,
Prirodoslovno-matematički fakultet
prof. dr. sc. Borka Jadrijević Sveučilište u Splitu,
Prirodoslovno-matematički fakultet
prof. dr. sc. Ozren Perše Sveučilište u Zagrebu,
Prirodoslovno-matematički fakultet
 
6)   Tehničke znanosti

P1 – Arhitektura i urbanizam, Geodezija, Građevinarstvo
 
Titula, ime i prezime Ustanova
 
izv. prof. dr. sc. Ivanka Netinger Grubeša Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek
 
prof. dr. sc. Srečko Pegan Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet
 
prof. dr. sc. Tatjana Rukavina Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet
 
prof. dr. sc. Miljenko Lapaine Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet
 
 
P2 – Brodogradnja, Metalurgija, Strojarstvo, Tehnologija prometa i transport, Zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika
 
Titula, ime i prezime Ustanova
 
prof. dr. sc. Josip Brnić Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
 
izv. prof. dr. sc. Marina Franulović Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
 
prof. dr. sc. Joško Parunov Sveučilište u Zagrebu,
Fakultet strojarstva i brodogradnje
 
prof. dr. sc. Nenad Vulić Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet
 
 
P3 – Grafička tehnologija, Kemijsko inženjerstvo, Tekstilna tehnologija, Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo
 
Titula, ime i prezime Ustanova
 
doc. dr. sc. Igor Majnarić Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet
 
doc. dr. sc. Damir Modrić Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet
 
dr. sc. Josip Terzić Hrvatski geološki institut
 
prof. dr. sc. Nenad Kuzmanić Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet
 
prof. dr. sc. Branka Andričić Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet
 
izv.prof.dr.sc. Nediljka Vukojević Medvidović Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet
 

prof. dr. sc. Zenun Skenderi
Sveučilište u  Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet
 
P4 – Elektrotehnika, Računarstvo
 
Titula, ime i prezime Ustanova
 
izv. prof. dr. sc. Robert Cupec Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u
Osijeku, Elektrotehnički fakultet Osijek
 
izv. prof. dr. sc. Domagoj Jakobović Sveučilište u Zagrebu,
Fakultet elektrotehnike i računarstva
 
prof. dr. sc. Srete Nikolovski Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u
Osijeku, Elektrotehnički fakultet Osijek
 

doc. dr. sc. Tihana Galinac Grbac
 
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet

izv. prof. dr. sc. Saša Sladić
 
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet