Natječaj „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“

PROJEKT RAZVOJA KARIJERA MLADIH ISTRAŽIVAČA – IZOBRAZBA NOVIH DOKTORA ZNANOSTI
 
Hrvatska zaklada za znanost objavljuje ovaj natječaj kako bi znanstveno aktivnim mentorima koji se bave međunarodno i/ili nacionalno značajnom problematikom omogućila da u svoje znanstvene projekte uključe doktorande koji žele sudjelovati u znanstveno-istraživačkom radu te usmjeriti svoju karijeru prema vrhunskoj znanosti. Konačni cilj je izobrazba novih doktora znanosti koji će karijeru nastaviti u kompetitivnim istraživanjima i/ili razvoju novih tehnologija u gospodarstvu.
Natječajem je predviđeno financiranje godišnje bruto II plaće doktoranda, i to u obliku potpora koje će obuhvaćati dva razdoblja, svako u trajanju od 2 godine. Prvi dio uključuje doktorski studij i prijavu teme doktorskog rada. Pozitivno vrednovanje postignutih rezultata bit će uvjet za nastavak financiranja naredne dvije godine tijekom kojih mladi znanstvenik dovršava doktorski rad.
 
Datum raspisivanja natječaja: 15. svibnja 2014.
Rok za prijavu mentora:  rok za podnošenje prijava produljen je do 17. lipnja zaključno do 16 sati
Mogu se prijaviti znanstvenici iz svih područja znanosti.
Mentor: znanstvenik s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji.
Ukupan proračun: 30.000.000,00 kn
Pojedinačan iznos financiranja: godišnja bruto II plaća doktoranda
Trajanje financiranja: 2 + 2 godine
Okvirni početak: jesen 2014. godine

DR-6-2014 - Tekst natječaja
 
Prijavna dokumentacija:

DR-6-2014  - Obrazac A
DR-6-2014 - Obrazac B
DR-6-2014 - Obrazac C
 
Napomena: Napomena: Obrasce A. B i C potrebno je ispuniti i u pdf obliku podignuti u sustav. Obrasci A i C moraju biti potpisani (kandidat za mentora i čelnik ustanove) i ovjereni pečatom ustanove. Sva dodatna dokumentacija mora biti u pdf obliku.
Registracija u elektronički sustav za prijavu projekata nije potrebna ukoliko ste se već ranije registrirali u sustav (tijekom 2013./2014.), te Vas molimo da koristite ranije dobiveni identifikacijski broj.
 
DR-6-2014- Protokoli za administrativni pregled
DR-6-2014 - Obrazac za vrednovanje mentora
DR-6-2014 - Upute za prijavu

Upiti vezani uz natječaj zaprimaju se isključivo putem elektroničke pošte na adresu: doktorandi@hrzz.hr

NK