Otvoreni natječaji

11. lipnja 2018. godine

 Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti
  
Svrha Projekta je razviti cjelovit i stabilan program financiranja razvoja karijera doktoranada i omogućiti mentorima da u svoja znanstvena istraživanja uključe doktorande koji žele sudjelovati u istraživačkom radu te usmjeriti svoju karijeru prema vrhunskoj znanosti. Konačni cilj Projekta je izobrazba novih doktora znanosti koji će karijeru nastaviti u kompetitivnim istraživanjima i/ili gospodarstvu.
 
Natječajem je predviđeno financiranje ukupnog troška plaće doktoranda, s primarnim ciljem izrade doktorskog rada i usvajanja znanja o temeljnim postavkama znanstvenog rada i istraživanja.
 
Na natječaj se mogu prijaviti također i kandidati čiji su Istraživački projekti s roka IP-01-2018 u postupku vrednovanja.
 
Datum raspisivanja natječaja: 11. lipnja 2018. godine
Rok za prijavu mentora: 11. rujna 2018. godine zaključno do 13 sati
Mentor: znanstvenik s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji
Mogu se prijaviti znanstvenici iz svih područja znanosti.
Okvirni broj doktoranada: 200
Pojedinačan iznos financiranja: ukupan trošak plaće doktoranda
Trajanje financiranja: najviše 4 godine
Okvirni početak financiranja: prva polovica 2019. godine
 
TEKST NATJEČAJA

CALL FOR PROPOSALS
 
Prijava na natječaj moguća je isključivo putem EPP sustava (https://epp.hrzz.hr/) koji će se otvoriti tijekom lipnja.
 
Prijavna dokumentacija
Obrazac A – Prijava mentora
Obrazac B – Detaljan plan razvoja karijere doktoranda
Obrazac C - Potpora Organizacije
PROTOKOL ZA ADMINISTRATIVNI PREGLED PRIJAVA
KRITERIJI ZA VREDNOVANJE MENTORA
UPUTE ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ "Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti"
NACRT UGOVORA
 
Upiti vezani uz natječaj zaprimaju se isključivo putem elektroničke pošte na adresu doktorandi@hrzz.hr

Zaprimljeni upiti kao i odgovori biti će objavljeni na mrežnim stranicama Zaklade.27. travnja 2018. godine

Partnerstvo u istraživanjima


Cilj je natječaja "Partnerstvo u istraživanjima" potpora partnerstva u istraživanjima između javnih sveučilišta ili javnih znanstvenih instituta u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: javna ustanova) i izvanproračunskih (izvan Državnog proračuna RH) izvora financiranja iz zemlje i inozemstva: tvrtke, jedinice lokalne uprave i samouprave, inozemne zaklade i agencije koje financiraju istraživanja, inozemne znanstvene organizacije itd. (u daljnjem tekstu: partnerska organizacija).
Program podupire relevantna znanstvena istraživanja, koja mogu ubrzati razvoj novih i postojećih poduzeća te nastoji privući one predstavnike partnerskih organizacija koji će značajno doprinijeti ekonomskom, tehnologijskom i društvenom razvoju Republike Hrvatske.
Posebni cilj ovoga programa je provedba partnerskog istraživanja kako bi se:
  • Podržala istraživanja koja imaju potencijal za vidljiv i relevantan ekonomski ili društveni učinak
  • Jačale veze između hrvatskih javnih znanstvenih ustanova i gospodarstva
  • Omogućio transfer znanja i/ili tehnologija
  • Uspostavile poveznice s korisnicima rezultata istraživanja.
 
Datum raspisivanja natječaja: 27. travnja 2018.
Rokovi za prijavu: 2. srpnja i  3. prosinca 2018.

Istraživačko područje: sva područja prirodnih znanosti, biomedicine i zdravstva, tehničkih znanosti, biotehničkih znanosti, društvenih znanosti, humanističkih znanosti i interdisciplinarne znanosti.
Voditelj projekta: istraživač s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji u području u kojem prijavljuje projekt.

Ukupni proračun natječaja (financiranje Zaklade): 15.000.000,00 kn
Godišnji iznos financiranja po projektu (financiranje Zaklade): financiranje koje po projektu dodjeljuje HRZZ iznosi 200.000,00 do 500.000,00 kn godišnje, a najveći ukupni iznos financiranja je 1.500.000,00 kn.
Trajanje financiranja projekta: od 2 do 3 godine.
Financijsko sudjelovanje partnerske ustanove u iznosu od najmanje 50% sredstava ukupne vrijednosti projekta (u slučaju da je u projekt uključeno više partnera, oni zajedno moraju osigurati 50% ukupne vrijednosti projekta). HRZZ će podržati samo one projekte koji opravdavaju visinu udjela financijskog sudjelovanja partnerske ustanove i koji uplate ugovorena financijska sredstava na račun javne ustanove koja provodi projekt (s jasno naznačenom svrhom za potrebe projekta).
 
Kontakt
Upiti vezani uz natječaje zaprimaju se isključivo putem elektroničke pošte na adresu: partner@hrzz.hr.

Natječaj "Partnerstvo u istraživanjima"
Administrativni obrazac
Prijavni obrazac
Obrazac Radni plan
Obrazac Financijski plan
Obrazac Potpora ustanove
Obrazac Potpora partnerske ustanove

Administrative Form
Application Form
Work Plan Form
Financial Plan
Institutional Support Form
Partner Institution Support Form

Obrazac za vrednovanje A
Peer Review Form B
Obrazac za vrednovanje C

Upute za podnositelje projektnih prijedloga

Prijava na natječaj Partnerstvo u istraživanjima odvijat će se putem e-pošte programa Partnerstvo u istraživanjima partner@hrzz.hr. Obrasce i dodatnu dokumentaciju potrebno je ispuniti prema uputama navedenim u natječaju i Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na natječaj Partnerstvo u istraživanjima i poslati e-poštom.

03. travnja 2018. godine

Tenure Track Pilot program


Tenure Track Pilot Program (program) je financiran  temeljem Okvirnog sporazuma između Saveznog vijeća Švicarske i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju gospodarskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije, potpisan 30. lipnja 2015., a koji definira opće ciljeve Švicarsko-hrvatske suradnje.
Cilj programa je pružanje podrške uspostavi karijere izvrsnih mladih znanstvenika u osnivanju neovisne istraživačke grupe te stjecanju uvjeta i sposobnosti za buduće zapošljavanje. Ovaj program za izvrsne mlade znanstvenike predstavlja novi model razvoja karijere na temelju jasnih i međunarodno konkurentnih i, što je još važnije, međunarodno usporedivih kriterija, zasnovanih na zaslugama. Program će se provoditi u suradnji s Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL-om).
 
Financirat će se 4-5 neovisnih istraživačkih grupa.
 
Datum raspisivanja natječaja: 3. travnja 2018.
Rok za prijavu: 3. srpanj 2018. (13:00, CET).

Predregistracija: Predregistracija je obavezna.
Prije prijave na natječaj potrebno je napraviti predregistraciju. Rok za predregistraciju je 20. svibnja 2018. godine, 13:00 (CET).

Istraživačka područja: biomedicina i zdravstvo, biotehničke znanosti, tehničke znanosti i prirodne znanosti te interdisciplinarni prijedlozi.
Glavni istraživači: znanstvenik bilo kojeg državljanstva u ranoj fazi razvoja karijere.
Najveći iznos po projektu: 900.000 CHF do 1.100.000 CHF ili od 6.194.117 HRK do 7.570.587 HRK.
Trajanje financiranja projekta: 5 godina.
Okvirni početak projekta: siječanj 2019. godine.
Jezik: Svi dokumenti dostavljaju se na engleskom jeziku.
 
Sva pitanja dostavljaju se isključivo na engleskom jeziku na e-mail adresu: ttp@hrzz.hr.
 
Zaprimljeni upiti kao i odgovori bit će objavljeni na mrežnim stranicama Zaklade.
 
EPP sustavu otvoren je pred-prijavni modul TTP-2018-07 za sve korisnike.
 
 

Tenure Track Pilot Programme


The Tenure Track Pilot Programme (programme) is financed within the Framework Agreement between the Swiss Federal Council and the Government of the Republic of Croatia concerning the implementation of the Swiss-Croatian cooperation programme to reduce economic and social disparities within the enlarged European Union, signed 30 June 2015, defines the overall objectives of the Swiss-Croatian cooperation.
The aim of the programme is to support young researchers in forming independent research groups and acquiring prerequisites and skills for future employment. This programme for outstanding young researchers represents a new model of career development based on clear and internationally competitive and, more importantly, internationally comparable and merit-based criteria. The Programme will be implemented in co-operation with the Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL).
 
The programme will support the development of 4-5 independent research groups.


Call opening: 3 April 2018.
Deadline for submission of applications:   3 July 2018 (13pm, Croatian Local Time).

Pre-registration: Before applying to the call for proposals it is obligatory to pre-register. Deadline for pre-registration is 20 May 2018, 13:00 (CET). Pre-registration will be submitted into the EPP system on official form.

Starting date for the JRPs: 1 January 2019.
Research fields: Engineering (e.g. electrical & mechanical engineering, microelectronics, advanced manufacturing, materials, nanotechnology, robotics, biomedical engineering, environmental and ecological engineering), Computer Sciences (e.g. data sciences, communication systems), Basic Sciences (e.g. physics, neurosciences, life sciences, chemistry). Interdisciplinary proposals are highly welcomed.
Principal Investigator (PI): researcher of any nationality in early stage of their career.
Maximum grant: 900.000 CHF to 1.100.000 CHF or from 6.194.117 HRK to 7.570.587 HRK.
Project duration: 5 years.
Language: All documents are to be submitted in English.
 
All enquiries related to the Call will be accepted only in English via the following e-mail address: ttp@hrzz.hr.

Received enquiries and answers will be posted on the HRZZ web site.

EPP system now available for Pre-registration for TTP project proposals.


Call for proposals TTP 2018 
Natječaj TTP 2018

Guidelines for Applicants

Pre-registration form
Host Institution Support Letter

Administrative Form
Application Form
Financial Plan
Work Plan

Evaluation criteria
Final criteria for evaluation

DISCLAIMER: An updated version of the Financial Plan Form has been released. Please use the updated form.