Otvoreni natječaji


 
 

Hrvatsko-švicarski program istraživanja (engl. Croatian-Swiss Research Programme - CSRP) 2017. - 2023.
 
Švicarska sudjeluje u proširenju Europske unije financijski potpomažući aktivnosti koje doprinose smanjenju gospodarskih i socijalnih nejednakosti između zemalja članica. Republika Hrvatska, kao najnovija zemlja članica Europske unije, korisnica je takve vrste potpore. Jedno od odabranih područja suradnje s Republikom Hrvatskom su i znanstvena istraživanja, zbog čega je i razvijen Hrvatsko-švicarski program istraživanja 2017. – 2023.
Hrvatsko-švicarski program istraživanja 2017. – 2023. odgovara na potrebe hrvatske znanstvene zajednice za jačanjem međunarodne integracije te posebice za razvijanjem suradnje sa znanstvenicima iz zemalja zapadne Europe. Ovaj cilj ostvaruje se pokretanjem istraživačkih kapaciteta u Švicarskoj i Hrvatskoj, te kroz financiranje znanstvene suradnje i istraživanja u okviru zajedničkih istraživačkih projekta između Švicarske i Hrvatske.
 
Zajednički istraživački projekti omogućit će znanstvenicima iz Hrvatske da zajedno sa znanstvenicima iz Švicarske, u obliku konzorcija, provode istraživačke aktivnosti. Istraživanje će se provoditi na hrvatskim i švicarskim znanstvenim institucijama.
 
Datum raspisivanja natječaja: 9. listopada 2017.
Rok za prijavu: 19. siječnja 2018. (17:00 CET).
 
Istraživačka područja: sva znanstvena područja.
Predlagatelji projektnog prijedloga: Švicarski i hrvatski znanstvenici zajednički pripremaju projektne prijedloge. Švicarski glavni istraživač odgovoran je za podnošenje prijave projektnog prijedloga. Za švicarskog glavnog istraživača primjenjuju se opći kriteriji prihvatljivosti koje je definirala Švicarska nacionalna zaklada za znanost, a za hrvatskog glavnog istraživača primjenjuju se opći kriteriji prihvatljivosti koje je propisala Hrvatska zaklada za znanost.
Proračun programa za projekte: 4.203.000 CHF
Najveći iznos financiranja po projektu: 400.000 CHF (švicarskom partneru može se dodijeliti najviše 50% od ukupnog iznosa potpore).
Trajanje financiranja projekta: do 3 godine.
Okvirni početak provedbe projekta: listopad 2018. godine
Jezik: Svi dokumenti vezani uz prijavu projektnog prijedloga dostavljaju se na engleskom jeziku.

Osoba može biti prijavljena na ukupno dva projekta na ovom natječajnom roku, uzimajući u obzir projekte Zaklade koji su financirani na natječajnim rokovima u razdoblju od 2013. do 2016. godine. Status glavnog istraživača iz Hrvatske u sklopu ovog bilateralnog projekta, Zaklada razmatrati kao status suradnika na projektu. Stoga osoba koja se prijavljuje kao glavni istraživač ili suradnik na CSRP projektu može biti u statusu suradnika na još jednom prijavljenom ili projektu financiranom od strane Zaklade ili u statusu voditelja prijavljenog ili tekućeg projekta financiranog od strane Zaklade ili Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“. Iznimku čine voditelji projekata prijavljenih na natječaj „Uspostavni istraživački projekti“ s rokova iz 2013. i 2014. godine koji, sukladno uvjetima navedenih natječaja, ne mogu sudjelovati na drugim natječajima niti u statusu voditelja ni suradnika.

Kako bi olakšali komunikaciju između hrvatskih i švicarskih prijavitelja na Hrvatsko-švicarski program istraživanja 2017.-2023. te im se osigurao alat za pronalazak partnera, Hrvatska zaklada za znanost u suradnji sa Švicarskom nacionalnom zakladom za znanost kreirale su grupu na LinkedIN s nazivom: „Croatian-Swiss Research Programme 2017-2023“. Grupi možete pristupiti ovdje.
 
Poziv na natječaj za Hrvatsko-švicarski program istraživanja

Prijevod s engleskog Poziva na natječaj za Hrvatsko-švicarski program istraživanja

Upiti se postavljaju isključivo e-poštom na adresu csrp@hrzz.hr.


Croatian-Swiss Research Programme 2017 – 2023 (CSRP)
 
Switzerland is participating in the EU enlargement by supporting the efforts to reduce economic and social disparities. The supported countries include Croatia, one of the most recent EU members. One of the selected fields of cooperation with Croatia is scientific research and a specific Programme, the Croatian-Swiss Research Programme 2017 – 2023 (CSRP), has therefore been set up.
 
The CSRP responds to the Croatian scientific community’s demand for more international integration and cooperation with colleagues from Western Europe in particular. It does so by mobilising research capacities in Switzerland and Croatia, and by supporting scientific cooperation in the form of Joint Research Projects (JRPs) between Switzerland and Croatia through the provision of research grants.  
 
Joint Research Projects (JRPs) between Switzerland and Croatia shall enable scientists from Croatia, jointly with scientists from Switzerland, to undertake, in the form of consortia, to implement research activities. Research is to be carried out at the Croatian and Swiss research institutions.
 
Call opening: 9 October 2017
Call closure: 19 January 2018 (17:00 CET)
 
Research areas: all
Applicants: Swiss and Croatian researchers jointly prepare project proposals. Swiss PI is responsible for the submission of the application. For the Swiss PI, the general SNSF eligibility criteria apply and for the Croatian PI, the CSF eligibility criteria apply.
Budget of the JRPs: 4.203.000 CHF
Maximum amount of financing per project: 400.000 CHF (For each project, a maximum of 50% of the grant may go to the Swiss partner).
Project duration: up to 3 years.
Possible starting date for the projects: October 2018
Language: All documents are to be submitted in English.
 
Call for Croatian-Swiss Research Programme 
 

Swiss-Croatian Cooperation Programme