Otvoreni natječaji

Istraživački projekti 2019
Uspostavni istraživački projekti 2019
 

ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI
 
Programom „Istraživački projekti“ financiraju se temeljna istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o određenome području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja, kao i primijenjena istraživanja koja se provode s jasnim tehnološkim, gospodarskim ili društvenim ciljevima.

Ukratko o natječaju IP-2019-04:

Datum raspisivanja natječaja: 28. veljača 2019.
Rok za prijavu: 24. svibanj 2019. do 13:00 (CET)
Istraživačko područje: sva znanstvena područja
Voditelj projekta: istaknuti znanstvenik s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji u području u kojem prijavljuje projekt
Projekt: temeljna ili primijenjena istraživanja koja provodi prepoznatljiva istraživačka grupa
Proračun za 2019. godinu oko 40.000.000,00 kuna
Trajanje financiranja projekta: 4 godine
Okvirni početak projekta: siječanj 2020. godine. Projekti trebaju započeti najkasnije 3 mjeseca nakon primitka obavijesti o otvaranju pregovora o radnom i financijskom planu.

Jedan istraživač može istodobno biti voditelj i/ili suradnik na najviše dva istraživačka i/ili uspostavna istraživačka projekta i to kao voditelj jednoga projekta i suradnik na drugome ili kao suradnik na dvama projektima. Za ovaj natječaj gore navedeno pravilo ne odnosi se na one istraživače koji su voditelji projekta i/ili suradnici na projektima koji završavaju do 31. prosinca 2019. godine.

Prijava na natječaj se vrši isključivo putem EPP sustava

NATJEČAJNA I PRIJAVNA DOKUMENTACIJA (hrvatska verzija dokumentacije)

TEKST NATJEČAJA “Istraživački projekti” IP-2019-04 (.pdf)
Upute za podnositelje projektnih prijedloga na natječaj “Istraživački projekti” IP-2019-04 (.pdf)

* PRIJAVNI OBRAZAC
* OBRAZAC ZA PROŠIRENI SAŽETAK 
* OBRAZAC PONOVLJENA PRIJAVA

* RADNI PLAN
* FINANCIJSKI PLAN
* OBRAZAC POTPORA ORGANIZACIJE

* KRITERIJI ZA VREDNOVANJE A
* EVALUATION CRITERIA B
* KRITERIJI ZA VREDNOVANJE C

NATJEČAJNA I PRIJAVNA DOKUMENTACIJA (engleska verzija dokumentacije)

Call for Proposals IP-2019-04
Application Form
Extended Abstract Form
Repeated Submission Form
 
Work Plan
Financial Plan
Institutional Support Letter
 
Evaluation Criteria A
Evaluation Criteria B
Evaluation Criteria C

Svi upiti vezani uz natječaj „Istraživački projekti“ zaprimaju se na adresu istrazivacki@hrzz.hr . Odgovori na sve upite pristigle od četvrtka u 9:00 sati do ponedjeljka u 8:59 sati bit će dostupni na mrežnoj stranici Hrvatske zaklade za znanost utorkom poslije 14:00 sati, a odgovori na upite pristigle od ponedjeljka u 9:00 sati do četvrtka u 8:59 sati bit će dostupni na mrežnoj stranici Hrvatske zaklade za znanost petkom poslije 14:00 sati. Odgovori će biti objavljeni poštujući anonimnost autora upita te povjerljivost podataka u upitu. Prvi odgovori će biti objavljeni 8. ožujka 2019.


 USPOSTAVNI ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI 

Cilj je programa Uspostavni istraživački projekti (oznaka natječaja: UIP-2019-04) potpora osnivanju novih istraživačkih grupa mladih znanstvenika kako bi se ubrzala uspostava samostalnih istraživačkih karijera nakon stjecanja doktorata znanosti. Uspješno vrednovanim znanstvenicima omogućit će se uspostavljanje vlastitih istraživačkih grupa koje će se baviti inovativnim istraživačkim temama. 
Program omogućava da mladi znanstvenici tijekom petogodišnjeg financiranja uspostave istraživačku grupu i svoj laboratorij (ako je laboratorij nužan za istraživanje). Pritom projektni prijedlog mora uključiti razvoj novih istraživačkih tema i/ili metodologije. 

Natječaj je namijenjen istraživačima koji su doktorat znanosti stekli najmanje 2, a najviše 7 godina od roka za prijavu na Natječaj, koji žele osnovati ili razviti novu istraživačku skupinu i postati neovisni istraživači.

Cilj: podupiranje razvoja samostalnih istraživačkih karijera mladih znanstvenika u ključnoj fazi kad mogu osnovati novu istraživačku grupu koja će se baviti međunarodno kompetitivnim i/ili nacionalno relevantnim znanstvenim temama.
Datum raspisivanja natječaja: 28. veljača 2019.
Rok za prijavu: 24. svibanj 2019. do 13:00 sati (CET)
Istraživačko područje: sva znanstvena područja
Predlagatelj projekta: znanstvenik koji je doktorat stekao najmanje 2, a najviše 7 godina od datuma roka za prijavu na natječaj Uspostavni istraživački projekti
Godišnji proračun programa: oko 20.000.000,00 HRK
Najveći iznos financiranja HRZZ po projektu: do 2.000.000,00 HRK, a za društvene i humanističke znanosti do 1.500.000,00 HRK po projektu.
Trajanje financiranja projekta: 5 godina
Okvirni početak projekta: siječanj 2020. godine. Projekti trebaju započeti najkasnije 3 mjeseca nakon primitka obavijesti o otvaranju pregovora o radnom i financijskom planu.
 

Prijava na natječaj se vrši isključivo putem EPP sustava
Predlagatelj projektnog prijedloga je znanstvenik koji u trenutku prijave nije voditelj niti na jednom projektu koji financira HRZZ, nije (bio) voditelj HRZZ-ovog Uspostavnog istraživačkog projekta, nije prijavljen kao suradnik na ovom natječajnom roku (UIP-2019-04) te nije voditelj projekta financiranog iz drugih izvora u okviru natječaja sličnih ciljeva.
Predlagatelj projektnog prijedloga može biti suradnik na jednom tekućem HRZZ Istraživačkom projektu ili može biti prijavljen kao suradnik na jednom projektnom prijedlogu prijavljenom na natječaj Istraživački projekti u 2019. godini. 
 
NATJEČAJNA I PRIJAVNA DOKUMENTACIJA (hrvatska verzija dokumentacije)

TEKST NATJEČAJA “Uspostavni istraživački projekti” UIP-2019-04 (.pdf)
Upute za podnositelje projektnih prijedloga na natječaj “Uspostavni istraživački projekti” UIP-2019-04 (.pdf)

* PRIJAVNI OBRAZAC
* OBRAZAC ZA PROŠIRENI SAŽETAK 
* OBRAZAC PONOVLJENA PRIJAVA

* RADNI PLAN
* FINANCIJSKI PLAN
* OBRAZAC POTPORA ORGANIZACIJE

* KRITERIJI ZA VREDNOVANJE A
* EVALUATION CRITERIA B
* KRITERIJI ZA VREDNOVANJE C

NATJEČAJNA I PRIJAVNA DOKUMENTACIJA (engleska verzija dokumentacije)

Call for Proposals UIP-2019-04
Application Form
Extended Abstract Form
Repeated Submission Form
 
Work Plan
Financial Plan
Institutional Support Letter
 
Evaluation Criteria A
Evaluation Criteria B
Evaluation Criteria C

Svi upiti vezani uz natječaj „Uspostavni istraživački projekti“ zaprimaju se na adresu uspostavni@hrzz.hr. Odgovori na sve upite pristigle od četvrtka u 9:00 sati do ponedjeljka u 8:59 sati bit će dostupni na mrežnoj stranici Hrvatske zaklade za znanost utorkom poslije 14:00 sati, a odgovori na upite pristigle od ponedjeljka u 9:00 sati do četvrtka u 8:59 sati bit će dostupni na mrežnoj stranici Hrvatske zaklade za znanost petkom poslije 14:00 sati. Odgovori će biti objavljeni poštujući anonimnost autora upita te povjerljivost podataka u upitu. Prvi odgovori će biti objavljeni 8. ožujka 2019.