Baza projekata

Detalji projekta


Naziv projekta:
Definiranje mogućnosti uporabe mini dentalnih implantata (MDI) i njihovi rezultati u in vitro i u kliničkim prospektivnim istraživanjima


Voditelj:Vrsta natječaja:
Asja ČelebićIstraživački projekti

Rok:Šifra:Akronim:Trajanje:Status:Vrijednost financiranja:
2014-091218Mini implantati/ MDI17.11.2015. - 16.11.2019.945.000,00 Kn

Znanstvena područja:
Biomedicina i zdravstvo

Znanstvena polja:
Dentalna medicina

Ustanova:
Sveučilište u Zagrebu

Suradnici:
(Redoviti profesor u trajnom zvanju / Full professor tenure) Denis Vojvodić, (Izvanredni profesor / Associate professor) Robert Ćelić, (Izvanredni profesor / Associate professor) Amir Ćatić, (redoviti sveučilišni profesor/znanstveni savjetnik) Ketij Mehulić, (Znanstveni savjetnik / Scientific adviser) Renata Poljak-Guberina, (Redoviti profesor u trajnom zvanju / Full professor tenure) Dražan Kozak, (Docent / Assistant professor) Damir Modrić, (Poslijedoktorand / Postdoctoral researcher) Sanja Peršić, (PhD student) Josip Kranjčić, (PhD student) Goran Batinjan, (Professor) Irina Filipović Zore, (Docent / Assistant professor) Nikola Petričević, (Izvanredni profesor / Associate professor) Dino Buković,

Ključne riječi:
Mini dental implants, standard implants, mechanical testing on models, clinical prospective studies, MDI indications

Sažetak:
Mini dentalni implantati (MDI) su jednokomadni uski implantati za privremenu (ortodoncija, privremeni mostovi) ili za dugoročnu kliničku upotrebu. Prednosti MDI za trajnu kliničku primjenu su u njihovoj niskoj cijeni i jednostavnoj proceduri. Iako na dentalnom tržištu postoje već 10 godina, dokazi o budućim kliničkim istraživanjima za definiranje njihovih kliničkih protokola i njihovom dugoročnom ishodu nedostaju. Stoga planiramo istraživati njihova mehanička svojstva na modelima s obzirom na moment sile prilikom insercije, mogućnost loma prilikom cikličkih opterećenja ili opterećenja prilikom naprezanja. Situacija slična stanju u ustima će se simulirati pomoću različitih kosti tvrdoće modela (guste vs kosti niske gustoće) s 2 vrste sluznice različite širine, te insercijom 1, 2, 3 ili 4 MDI različite širine i dužine za retenciju pokrovne proteze. 3 D printevi služiti će da bi se razvili modeli na kojima će se testirati. Nadalje, buduće kliničke studije koje će se temeljiti na pacijentovoj procjeni ishoda terapije (pomoću psihometrijski odobrenih upitnika) i kliničkih parametara (preživljavanje implantata, komplikacije, razina kosti oko implantata, resorpcija na stražnjim bezubim dijelovima ispod baze proteze, kortikalni indeksi na donjem rubu mandibule, vrijednosti gonion i antegonion udubina, gustoća kostiju u područjima interesa koji će biti izraženi u debljini stepwedga, mjerenje plak, gingiva i kalkulus indeksa, ISQ vrijednosti) će također biti predmetom istraživanja. Podaci će se upoređivati sa onima dobivenim nakon jedne i 3 godine. Rezulati dobiveni temeljem pacijentove procjene usporediti će se s kliničkim dobivenim parametrima. Nadalje, rezultati dobiveni s obzirom na kliničke parametre kod pacijenata sa MDI (kvaliteta kostiju, količina, gustoća) će se uspoređivati sa podacima kod pacijenata sa potpunim protezama, kod pacijenata sa pokrovnim proteze na 2-standardna implantata te kod osoba s prirodnim zubala. Također će se proučavati različite mogućnosti retencije proteza (mehanizmi).