Projects database

Project details<< Search


Project title:
Matrične faktorizacije i blok dijagonalizacijski algoritmi


Leader:Proposal type:
Vjeran HariIP

Call:Code:Acronym:Duration:Status:Total value:
2014-093670MFBDA01.05.2015 - 30.04.2019Završio574.630,00 Kn

Scientific areas:
Prirodne znanosti

Scientific fields:
Matematika

Institution:
Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet

Members:
Saša Singer, Erna Begović, Neven Krajina, Josip Matejaš, Vedran Novaković, Sanja Singer, Saša Stanko

Keywords:
Matrice, matrične faktorizacije, blok algoritmi, software, efikasnost, točnost, konvergencija

Abstract:
Matrične faktorizacije čine osnovni alat za rješavanje cijelog niza problema iz znanosti, inženjerstva i privrednih djelatnosti. Iako za navedene probleme postoje mnogi algoritmi i razvijena teorija, još uvijek postoji niz neriješenih problema. Cilj ovog projekta je proučavanje i poboljšavanje postojećih te otkrivanje novih algoritama Jacobijevog tipa za obični i generalizirani matrični problem svojstvenih i singularnih vrijednosti, kao i realne Schurove dekompozicije. Kao pomoćne algoritme razvit ćemo visoko točne algoritme za (običnu i hiperbolnu) singularnu dekompoziciju i za kosinus-sinus faktorizaciju ortogonalnih i J-ortogonalnih matrica. Budući da ortogonalne i J-ortogonalne matrice pripadaju klasi ortosimetričnih matrica, radit ćemo na razvoju algoritama i teorije za takve matrice sa specijalnom strukturom. Suvremeni matrični algoritmi moraju biti efikasni (što se postiže blok organizacijom algoritma, uz korištenje BLAS3 potprograma), robusni, stabilni i prilagodljivi za upotrebu na najnovijim računalnim resursima (CPU i GPU paralelizacija). Budući da mnoge algoritme dijagonalizacijskog tipa krasi relativna točnost i inherentni paralelizam, oni su idealni izbor za spomenute matrične probleme. Jedan od ciljeva ovog projekta je razvoj novih sekvencijalnih i paralelnih blok algoritama, jer oni na prirodni način generaliziraju i poboljšavaju postojeće algoritme. Za takve nove algoritme testirat će se njihova efikasnost, dokazivati globalna i asimptotička konvergencija te ocjenjivati njihova relativna točnost. Uspjeh projekta garantira sastav istraživača, jer su okupljeni dokazani stručnjaci iz teorije matrica i matričnih algoritama, kao i iz znanstvenog računanja, te nekoliko doktoranada koji su već pokazali snažan interes za matričnu teoriju i praksu. Kao rezultat rada na projektu očekujemo više od 10 znanstvenih radova u vrhunskim svjetskim časopisima i još 5-6 radova u časopisima koje referira SCIE lista. Razvit će se i testirati up-to-date software za spomenute algoritme.