Status vrednovanja projektnih prijedloga prijavljenih na natječaje “Istraživački projekti”, “Uspostavni istraživački projekti” i “Znanstvena suradnja”

Trenutno su u tijeku vrednovanja projektnih prijedloga prijavljenih na natječaje “Istraživački projekti”, “Uspostavni istraživački projekti” i “Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori “Znanstvena suradnja””.

Istraživački projekti i Uspostavni istraživački projekti
Natječaji „Istraživački projekti“ (IP-2019-04) i „Uspostavni istraživački projekti“ (UIP-2019-04) raspisani su 28. veljače 2019. s rokom prijave do 24. svibnja 2019. do 13:00 sati.
Na natječaje je zaprimljeno ukupno 554 prijava projektnih prijedloga, od čega 382 prijava Istraživačkih projekata i 172 prijava Uspostavnih istraživačkih projekata.
U nastavku slijedi prikaz zaprimljenih prijava projektnih prijedloga s obzirom na područja znanosti i vrstu natječaja:
 
Područje znanosti Istraživački projekti Uspostavni istraživački projekti
Biomedicina i zdravstvo 66 31
Biotehničke znanosti 41 17
Društvene znanosti 54 24
Humanističke znanosti 40 7
Prirodne znanosti 106 43
Tehničke znanosti 66 45
Interdisciplinarna područja znanosti 9 5
UKUPNO 382 172
 
 
Administrativnu je provjeru uspješno prošao 551 projektni prijedlog. Prvi krug vrednovanja započeo je u prvom tjednu lipnja i upravo je pri kraju, a u postupak vrednovanja uključeno je 12 panela za vrednovanje. Po završetku prvoga kruga vrednovanja pozitivno ocijenjeni projektni prijedlozi upućuju se na istorazinsko vrednovanje.
 
Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori “Znanstvena suradnja”
Na natječaj je zaprimljeno ukupno 75 prijava projektnih prijedloga, od čega su 74 prijave prošle administrativnu provjeru. Sve projektne prijave koje su prošle administrativnu provjeru upućene su u istorazinsko vrednovanje.
U tijeku je završno vrednovanje panela. Obavijesti o rezultatima očekuju se u prvoj polovici rujna.