Baza projekata

Detalji projekta<< Pretraživanje


Naziv projekta:
Novi pristup razvoju cjepiva za kongenitalnu citomegalovirusnu infekciju


Voditelj:Vrsta natječaja:
Astrid KrmpotićIP

Rok:Šifra:Akronim:Trajanje:Status:Vrijednost financiranja:
2018-019086VaccongCMV01.01.2019 - 31.12.2022U tijeku985.620,00 Kn

Znanstvena područja:
Biomedicina i zdravstvo

Znanstvena polja:
Temeljne medicinske znanosti

Ustanova:
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet u Rijeci

Suradnici:
Mijo Golemac, Irena Slavuljica, Mia Cesarec, Jelena Železnjak, Lea Hiršl

Ključne riječi:
Citomegalovirus, kongenitalna CNS infekcija, receptor NKG2D, cjepivo, CD8 T stanice

Sažetak:
Humani citomegalovirus (HCMV) je najčešći virusni uzročnik kongenitalne infekcije te često uzrokuje dugotrajne neurološke posljedice. Razvoj cjepiva za HCMV je prioritet moderne medicine. Citomegalovirusi (CMV) su specifični za vrstu te je infekcija miševa mišjim CMV-om (MCMV) često korišteni model HCMV-infekcije. NKG2D je snažni aktivacijski receptor stanica NK. Važnost NKG2D u virusnoj kontroli ilustrira činjenica da su CMV-i razvili brojne mehanizme za izbjegavanje kontrole posredovane NKG2D. Mi smo karakterizirali proteine MCMV-a m145, m152 i m155 koji negativno reguliraju ispoljavanje NKG2D-liganada MULT1, RAE-1 and H60. Budući je NKG2D također i kostimulacijski receptor CD8 limfocita T, insercija liganda koji prepoznaje ovaj aktivacijski receptor u genom CMV-a može biti korištena kao novi pristup u dizajniranju cjepiva koja su usmjerena indukciji odgovora CD8 limfocita T. Stoga smo konstruirali rekombinantni MCMV u kojem je NKG2D ligand RAE-1g ubačen u genom MCMV-a na mjesto njegovog inhibitora m152 (RAE-1gMCMV) (Slavuljica i sur. JCI, 2010). RAE-1gMCMV je jako atenuiran in vivo, ali u isto vrijeme potiče snažan i dugotrajan imuni odgovor. U ovom projektu planiramo koristiti rekombinante MCMV koji ispoljavaju druga dva NKG2D liganda, MULT1 i H60, te testirati mogu li rekombinantni CMV koji ispoljavaju različite NKG2D ligande biti korišteni kao cjepivo protiv kongenitalne infekcije CMV-om. Odrediti ćemo imunogeničnost i protektivni kapacitet ovih rekombinantnih virusa. Poseban naglasak ćemo staviti na sigurnosti njihove primjene kao cjepiva. Stoga ćemo na modelu CMV infekcije novookoćenih miševa proučavati razvojne i upalne promjene u mozgu. Konačni cilj ovog projekta je dizajnirati rekombinantno CMV cjepivo koje je sigurno i jako atenuirano i u imunološki nezrelom domaćinu, a u isto vrijeme inducira protektivan i dugotrajan imuni odgovor.