Paneli za vrednovanje

Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost imenovao je panele za vrednovanje projektnih prijedloga prijavljenih na natječaje Hrvatske zaklade za znanost.
Paneli se osnivaju prema znanstvenim područjima: prirodne znanosti, tehničke znanosti, biotehničke znanosti, biomedicina i zdravstvo, društvene znanosti i humanističke znanosti. Ovisno o prijavama na pojedini natječaj može se osnovati i panel za interdisciplinarno područje.
Osnovne zadaće panela su procjena projektnih prijedloga te osiguravanje provedbe postupka vrednovanja, u skladu s Priručnikom za vrednovanje projektnih prijedloga i ostalim općim aktima Zaklade.
Mandat članova panela traje tri godine s mogućnošću jednog reizbora. Imenovani članovi panela za vrijeme trajanja mandata mogu prijaviti projektni prijedlog ili biti u statusu suradnika na projektu, međutim tada ne mogu sudjelovati u vrednovanju na tom natječajnom roku.
Članovi panela za svoj rad ne primaju naknadu.

Članovi panela za natječajni rok Istraživački projekti u 2018. godini (šifra natječaja: IP-01-2018) (PDF)

 
Panele za vrednovanje čine sljedeći članovi:
 
1) Biomedicina i zdravstvo
 
Panel BMZ-1 – Temeljne medicinske znanosti
Titula, ime i prezime Ustanova
dr. sc. Marijeta Kralj Institut Ruđer Bošković
prof. dr. sc. Hrvoje Banfić Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet
prof. dr. sc. Tihana Lenac Roviš Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
prof. dr. sc. Antonija Jurak Begonja Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju
dr. sc. Tihomir Balog Institut Ruđer Bošković
prof. dr. sc. Davor Želježić Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
prof. dr. sc. Olga Gornik Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
doc. dr. sc. Željka Krsnik Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet
prof. dr. sc. Janoš Terzić Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet
 
Panel BMZ-2 - Kliničke medicinske znanosti, Veterinarska medicina, Dentalna medicina 
Titula, ime i prezime Ustanova
prof. dr. sc. Boris Labar Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet
prof. dr. sc. lvan Bubić Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
prof. dr. sc. Toni Valković Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
prof. dr. sc. Marko Samardžija Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet
doc. dr. sc. Alenka Gagro Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
doc. dr. sc. Relja Beck Hrvatski veterinarski institut
prof. dr. sc. Goran Tešović Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet
prof. dr. sc. Zdravko Janicki Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet
prof. dr. sc. Asja Čelebić Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet
prof. dr. sc. Sanja Kolaček Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet
prof. dr. sc. Igor Prpić Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
prof. dr. sc. Igor Aurer Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet
prof. dr. sc. Ines Drenjančević Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet
prof. dr. sc. Marija Heffer Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet
 
Panel BMZ-3 - Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, Farmacija
Titula, ime i prezime Ustanova
izv. prof. dr. sc. Tatjana Škarić-Jurić Institut za antropologiju
prof. dr. sc. Vesna Jureša Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet
prof. dr. sc. Irena Žuntar Sveučilište u Zagrebu,
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
prof. dr. sc. Dean Konjević Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet
prof. dr. sc. Ana Marušić Sveučilište u Splitu, Medicinski Fakultet
prof. dr. sc. Vladimir Mićović Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
 
2) Biotehničke znanosti

Panel BTZ-1 – Biotehnologija, Prehrambena tehnologija, Nutricionizam
Titula, ime i prezime Ustanova
prof. dr. sc. Jurislav Babić Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet
prof. dr. sc. Mladen Brnčić Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet
prof. dr. sc. Karin Kovačević Ganić Sveučilište u Zagrebu,
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
dr. sc. Igor Lukić Institut za poljoprivredu i turizam
prof. dr. sc. Dubravka Samaržija Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
doc. dr. sc. Ivan Župan Sveučilište u Zadru
prof. dr. sc. Daniela Čačić Kenjerić Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
prof. dr. sc. Olivera Koprivnjak Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
prof. dr. sc. Tea Bilušić Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet
 
Panel BTZ-2 – Poljoprivreda, Šumarstvo, Drvna tehnologija
Titula, ime i prezime Ustanova
prof. dr. sc. Goran Kušec Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet Osijek
prof. dr. sc. Vlatka Rozman Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet Osijek
dr. sc. Domagoj Šimić Poljoprivredni institut Osijek
doc. dr. sc. Vjekoslav Živković Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
prof. dr. sc. Edi Maletić Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
prof. dr. sc. Ante Ivanković Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
izv. prof. dr. sc. Gabrijel Ondrašek Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
dr. sc. Alojzije Lalić Poljoprivredni institut Osijek
prof. dr. sc. Darko Bakšić Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
prof. dr. sc. Milan Mesić Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
 
3) Društvene znanosti

Panel DZ-1 – Ekonomija, demografija
Titula, ime i prezime Ustanova
dr. sc. Jelena Budak Ekonomski institut
prof. dr. sc. Mirjana Čižmešija Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet
prof. dr. sc. Sunčica Oberman Peterka Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet
prof. dr. sc. Nataša Šarlija Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet
dr. sc. Goran Vukšić Institut za javne financije
prof. dr. sc. Josip Arnerić Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet
 
Panel DZ-2 – Informacijske i komunikacijske znanosti
Titula, ime i prezime Ustanova
izv. prof. dr. sc. Gordana Vilović Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti
prof. dr. sc. Zrinjka Peruško Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti
izv. prof. dr. sc. Sonja Špiranec Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
prof. dr. sc. Neven Vrček Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike
prof. dr. sc. Marija Maja Jokić Institut za društvena istraživanja
izv. prof. dr. sc. Nada Zgrabljić Rotar Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji
izv. prof. dr. sc. Markus Schatten Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike
izv. prof. dr. sc. Patrizia Poščić Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku
 
Panel DZ-3 – Politologija, sociologija, socijalne djelatnosti, sigurnosne studije, rodni studiji, pedagogija, psihologija, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, logopedija, kineziologija
Titula, ime i prezime Ustanova
prof. dr. sc. Branislava Baranović Institut za društvena istraživanja
prof. dr. sc. Zoran Kurelić Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti
prof. dr. sc. Dinka Čorkalo Biruški Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić Sveučilište u Zadru
dr. sc. Renata Franc Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
prof. dr. sc. Kornelija Mrnjaus Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
prof. dr. sc. Đurđica Miletić Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet
izv. prof. dr. sc. Pavle Mikulić Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
prof. dr. sc. Adinda Dulčić SUVAG/Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji
izv. prof. dr. sc. Dagmar Radin Sveučilište u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti
prof. dr. sc. Ivan Rimac Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet

 
Panel DZ-4 – Pravo
Titula, ime i prezime Ustanova
prof. dr. sc. Marko Petrak Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
izv. prof. dr. sc. Mirela Župan Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet
prof. dr. sc. Alan Uzelac Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet
prof. dr. sc. Vesna Crnić-Grotić Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
prof. dr. sc. Mira Lulić Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet
prof. dr. sc. Zvonimir Slakope Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
 
4) Humanističke znanosti
 
Panel HZ-1- Filologija
Titula, ime i prezime Ustanova
prof. dr. sc. Amir Kapetanović Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
prof. dr. sc. Mirjana Polić Bobić Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
prof. dr. sc. Tamara Tvrtković Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji
prof. dr. sc. Davor Dukić Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
prof. dr. sc. Sanja Roić Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
prof. dr. sc. Neven Jovanović Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
prof. dr. sc. Tatjana Jukić Gregorić Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
 
Panel HZ-2- Povijest umjetnosti, antropologija, etnologija, znanost o umjetnosti, filozofija, teologija
Titula, ime i prezime Ustanova
prof. dr. sc. Anita Sujoldžić Institut za antropologiju
prof. dr. sc. Tihana Petrović Leš Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
izv. prof. dr. sc. Dragan Damjanović Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
prof. dr. sc. Marina Vicelja Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
akademik Radoslav Tomić Institut za povijest umjetnosti
izv. prof. dr. sc. Davor Lauc Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
prof. dr. sc. Ante Mateljan Sveučilište u Splitu, Katolički bogoslovni fakultet
dr. sc. Luca Malatesti Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci
prof. dr. sc. Nadežda Čačinovič Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
izv. prof. dr. sc. Jasenka Gudelj Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
dr. sc. Tvrtko Zebec Institut za etnologiju i folkloristiku
 
Panel HZ-3- Povijest, arheologija
Titula, ime i prezime Ustanova
prof. dr. sc. Aleksandar Durman Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
prof. dr. sc. Robert Matijašić Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
prof. dr. sc. Zdenka Janeković Römer Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
prof. dr. sc. Mirjana Matijević Sokol Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
prof. dr. sc. Irena Benyovsky Latin Hrvatski institut za povijest
 
5) Prirodne znanosti

Panel PZ-1- Biologija
Titula, ime i prezime Ustanova
prof. dr. sc. Živana Ninčević Gladan Institut za oceanografiju i ribarstvo
prof. dr. sc. Mladen Šolić Institut za oceanografiju i ribarstvo
izv. prof. dr. sc. Marijana Peričić Salihović Institut za antropologiju
izv. prof. dr. sc. Vlatka Zoldoš Sveučilište u Zagrebu,
Prirodoslovno-matematički fakultet
dr. sc. Zrinka Kovarik Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
dr. sc. Brankica Mravinac Institut Ruđer Bošković
prof. dr. sc. Miranda Mladinić Pejatović Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju
izv. prof. dr. sc. Sven Jelaska Sveučilište u Zagrebu,
Prirodoslovno-matematički fakultet
prof. dr. sc. Felix Wensveen Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
prof. dr. sc. Ivana Novak Nakir Medicinski fakultet Sveučilište u Splitu
 
Panel PZ-2- Fizika
Titula, ime i prezime Ustanova
dr. sc. Andreja Gajović Institut Ruđer Bošković
prof. dr. sc. Miroslav Požek Sveučilište u Zagrebu,
Prirodoslovno-matematički fakultet
izv. prof. dr. sc. Vernesa Smolčić Sveučilište u Zagrebu,
Prirodoslovno-matematički fakultet
izv. prof. dr. sc. Krešimir Kumerički Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
prof. dr. sc. Leandra Vranješ Markić Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet
prof. dr. sc. Nenad Pavin Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
dr. sc. Biljana Lakić Institut Ruđer Bošković
dr. sc. Osor Slaven Barišić Institut za fiziku
dr. sc. Ticijana Ban Institut za fiziku
prof. dr. sc. Krešimir Pavlovski Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
 
Panel PZ-3- Geofizika, Geologija
Titula, ime i prezime Ustanova
prof. dr. sc. Mirko Orlić Sveučilište u Zagrebu,
Prirodoslovno-matematički fakultet
doc. dr. sc. Ivana Herceg Bulić Sveučilište u Zagrebu,
Prirodoslovno-matematički fakultet
dr. sc. Slobodan Miko Hrvatski geološki institut
prof. dr. sc. Ivan Sondi Sveučilište u Zagrebu,
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
prof. dr. sc. Franjo Šumanovac Sveučilište u Zagrebu,
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
prof. dr. sc. Dražen Balen Sveučilište u Zagrebu,
Prirodoslovno-matematički fakultet
 
Panel PZ-4- Kemija
Titula, ime i prezime Ustanova
dr. sc. Kata Majerski Institut Ruđer Bošković
dr. sc. Robert Vianello Institut Ruđer Bošković
prof. dr. sc. Davor Kovačević Sveučilište u Zagrebu,
Prirodoslovno-matematički fakultet
prof. dr. sc. Dubravka Matković-Čalogović Sveučilište u Zagrebu,
Prirodoslovno-matematički fakultet
prof. dr. sc. Silvana Raić-Malić Sveučilište u Zagrebu,
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
dr. sc. Ivan Halasz Institut Ruđer Bošković
prof. dr. sc. Nives Galić Sveučilište u Zagrebu,
Prirodoslovno-matematički fakultet
prof. dr. sc. Igor Jerković Sveučilište u Splitu,
Kemijsko-tehnološki fakultet
 
Panel PZ-5 – Matematika
Titula, ime i prezime Ustanova
prof. dr. sc. Ninoslav Truhar Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
prof. dr. sc. Mladen Jurak Sveučilište u Zagrebu,
Prirodoslovno-matematički fakultet
prof. dr. sc. Nenad Antonić Sveučilište u Zagrebu,
Prirodoslovno-matematički fakultet
prof. dr. sc. Borka Jadrijević Sveučilište u Splitu,
Prirodoslovno-matematički fakultet
prof. dr. sc. Ozren Perše Sveučilište u Zagrebu,
Prirodoslovno-matematički fakultet
prof. dr. sc. Sanja Singer Sveučilište u Zagrebu,
Fakultet strojarstva i brodogradnje
 
6) Tehničke znanosti

Panel TZ-1 – Arhitektura i urbanizam, Geodezija, Građevinarstvo
Titula, ime i prezime Ustanova
izv. prof. dr. sc. Ivanka Netinger Grubeša Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek
prof. dr. sc. Tatjana Rukavina Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet
prof. dr. sc. Miodrag Roić Sveučilište u Zagrebu, Geodetski fakultet
prof. dr. sc. Jure Margeta Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
 
Panel TZ-2 – Brodogradnja, Metalurgija, Strojarstvo, Tehnologija prometa i transport, Zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika
Titula, ime i prezime Ustanova
prof. dr. sc. Josip Brnić Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
izv. prof. dr. sc. Marina Franulović Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
prof. dr. sc. Joško Parunov Sveučilište u Zagrebu,
Fakultet strojarstva i brodogradnje
prof. dr. sc. Nenad Vulić Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet
prof. dr. sc. Branko Blagojević Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
prof. dr. sc. Igor Karšaj Sveučilišta u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
 
 
Panel TZ-3 – Grafička tehnologija, Kemijsko inženjerstvo, Tekstilna tehnologija, Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo
Titula, ime i prezime Ustanova
doc. dr. sc. Igor Majnarić Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet
doc. dr. sc. Damir Modrić Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet
dr. sc. Josip Terzić Hrvatski geološki institut
prof. dr. sc. Branka Andričić Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet
izv.prof.dr.sc. Nediljka Vukojević Medvidović Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet
prof. dr. sc. Zenun Skenderi Sveučilište u  Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet
prof. dr. sc. Bruno Zelić Sveučilište u  Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
 
Panel TZ-4 – Elektrotehnika, Računarstvo
Titula, ime i prezime Ustanova
izv. prof. dr. sc. Robert Cupec Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u
Osijeku, Elektrotehnički fakultet Osijek
prof. dr. sc. Domagoj Jakobović Sveučilište u Zagrebu,  Fakultet elektrotehnike i računarstva
prof. dr. sc. Srete Nikolovski Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u
Osijeku, Elektrotehnički fakultet Osijek
doc. dr. sc. Tihana Galinac Grbac Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
izv. prof. dr. sc. Sanda Martinčić-Ipšić Sveučilište u Rijeci, Zavod za računarstvo
prof. dr. sc. Maja Matijašević Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
prof. dr. sc. Tamara Grujić Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
prof.dr.sc. Antonio Šarolić Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
doc.dr.sc. Silvestar Šesnić Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje